Skat 40 pct. - moms 20 pct.

1. Opkræv hele ejendomsskatten. Tinglyses som ejendoms første prioritet med renter.

Den nuværende samfundsskæve friværdiforøgelse er geografisk ulighedsskabende. Ekstra provenu: 6 mia. kr. 2. Landbrugsjord handles til det tidobbelte af beskatningsgrundlaget. Anvendelse af braklægningsjord, bioenergi og afledte kornprisstigninger på 40 pct. giver samfundsskabte jordværdier. Grundskyld 2 pct. Ekstra provenu: 10 mia. kr. 3. Bruttoskat 40 pct. fra 327.000 kr. Som progression ved højere indkomst beregnes 40 pct. af indtægter under 327.000 kr. Person-/børnebidraget kan evt. aftrappes progressivt. Ekstra provenu: 6,6 mia. kr. 4. Sort arbejde beskattes effektivt. Sort arbejde udføres for over 45 mia. kr. Ekstra provenu: 15 mia. kr. 5. Effektive sanktioner ved de unddragelser, hvor håndværkerne o.a. betaler skat og moms og pålægges bøde/straf: De økonomisk velstående aftageres forøgede værdier (reelt hæleri) skal konfiskeres og aftagerne sanktioneres. Ekstra provenu: 5 mia. kr. 6. Forøget dansk forbrug ved momsnedsættelse. Ekstra afgifter og moms. Ekstra provenu: 6 mia. kr. 7. Bortfald af privattegnede pensionsordninger 23 mia. kr. 40 pct. ved skattefritagelse og -frigivelse er uøkonomisk. Ekstra provenu: 9,2 mia. kr. 8. Topskattebortfald: 15 pct. Mindre provenu: 18 mia. kr. 9. Lavere mellemskat 3,98 pct. Mindre provenu: 5,8 mia. kr. 10. Momsnedsættelse til 20 pct. Mindre provenu: 34 mia. kr. 11. Skatteændringer i alt: Fra 62,26 pct. til 44,80 pct. Moms fra 25 pct. til 20 pct. Øget arbejdsudbud: 12. Arbejdsmarkedsbidraget kun til 60 år. Sparer efterløn og folkepension. Afledte effekter: 13. Kontanthjælpsmodtagere bør rimeligvis feje gader, samle affald, luge parker, ordne offentlige toiletter mv. i et relevant antal timer, hvorved nogle senere vil overgå til andet arbejde. 14. Kontanthjælpsydelserne: 276 mia. kr. årligt reduceres.