Skat af lejeindtægt

?Jeg har købt en ejerlejlighed med overtagelse senest 1. februar 2004, men jeg ønsker alligevel ikke at bo der. Jeg har tænkt på at leje den ud i første omgang. Hvordan bliver jeg beskattet af lejeindtægten, og er der forskel, hvis jeg møblerer den og så lejer den ud? Hvordan laver jeg en kontrakt, så jeg kan sælge den senere uden problemer? !Det er uden betydning for skatten, om De møblerer lejligheden. Da De ikke bebor lejligheden, bliver De beskattet af hele indtægten. Der er således ikke det fradrag på 24.000 kr., som gælder ejere, der udlejer en del af værelserne i egen bolig til beboelse. Til gengæld kan De trække udgifter fra, herunder udgifterne til ejendomsskat og fællesudgifter. De kan benytte virksomhedsskatteordningen eller kapitalafkastordningen. Lejligheden kan udlejes på en tidsbegrænset lejekontrakt. Så er De sikker på, at lejemålet ophører på et bestemt tidspunkt. Ellers må De afvente, at lejeren flytter, idet De næppe kan opsige lejemålet, hvis De vil sælge lejligheden. Udlejning bør ske ved oprettelse af skriftlig lejeaftale. De kan købe en godkendt typeformular i boghandlen. I lejekontrakten skal De huske at anføre, at der er tale om ejerlejlighed. Gør De ikke dét, er mulighederne for at opsige lejeren dårligere. Hvis De ikke selv tager bopæl i lejligheden, vil De blive beskattet af en avance, som De måtte få ved videresalg. Endelig skal De være opmærksom på, om udlejning er tilladt. De bør gennemgå ejerforeningens vedtægter for at se, om udlejning er tilladt. Og De bør afklare, om panthaverne i Deres lejlighed skal acceptere udlejning. Private panthavere vil ofte have betinget sig, at udlejning ikke må ske, fordi det kan forringe lejlighedens handelsværdi.