"Skat der virker" - De Radikales skatteudspil

Et grønt Danmark: De Radikale ønsker "reelle" afgifter på energi i danske virksomheder, roadpricing i Danmark, afgift på kvælstof, flypassagerafgift, øgede afgifter på olie og gas til opvarmning af boliger, regulering af benzin- og dieselafgiften og oprettelse af en klimafond. En stærk økonomi - til gavn for alle: De Radikale vil forhøje topskattegrænsen, forhøje beskæftigelsesfradraget, indføre et loft over pensionsindbetalinger og udnyttelsen af rentefradraget, ophæve fradraget for sundhedsforsikringer og ophæve rabatten på skatten af grundværdien i landbruget. Et sundere Danmark: De Radikale vil give danskerne en tilskyndelse til at spise sundere ved hjælp af sundhedsafgifter på tobak, mættet fedt, sodavand, chokolade, slik og alkohol. Forbedringer for folk med små eller almindelige indkomster. Med en større grøn check og et øget pensionstillæg vil De Radikale sikre, at de grønne afgifter ikke rammer for skævt.