Retspleje

Skat: Sorte penge i skrot

AALBORG:Ifølge Skat i Nordjylland ser det sort ud for en del personer i skrotbranchen, og det resulterer nu i en stribe krav om efterbetalinger og bøder. Visse af sagerne er endda så grove, at frihedsstraf kan komme på tale. Ifølge afdelingsleder Kim T. Thomsen har Skat registreret 25 personer, som i løbet af 2008 ikke havde selvangivet 16 millioner kroner, og ni personer som ikke havde afregnet moms med tre millioner. - Det har resulteret i krav om efterbetalinger på cirka 10 millioner, fortæller Kim T. Thomsen. Han oplyser, at på nuværende tidspunkt har 11 personer skrevet under på bøder på tilsammen godt en halv million. Flere af de 25 sager er imidlertid så grove, at Skat ikke har kunnet afgøre dem med en bøde. Tre sager er således allerede sendt videre til anklagemyndigheden: - Vi formoder, at disse sager ender i retten, hvor der skal tages stilling til frihedsstraf og eller bøde, siger Kim T. Thomsen. Han siger videre: - I 12 tilfælde har vi givet kommunerne besked om, at de har udbetalt overførselsindkomst til en person, der har haft indtægter ved salg af skrot. Afhængig af hvilken ydelse, der er modtaget, og hvor meget der er udeholdt, kan det også få meget store konsekvenser for disse personer, forklarer Kim T. Thomsen - Men det værste er imidlertid, at de største sager slet ikke er med i denne opgørelse. Dels har vi sager, der behandles af Skats afdelinger, som tager sig af såkaldt økonomisk kriminalitet, og dels har vi flere store sager, som endnu ikke er afsluttet og dermed ansvarsvurderet. De største sager er i sagens natur ofte de mest komplekse, hvorfor det kan tage lidt længere tid at behandle dem, siger han. Skat Nordjyllands projekt omkring skrot begyndte i 2007, hvor Skat indhentede kontroloplysninger fra større virksomheder, der køber skrot. Formålet var at afdække, om der skete korrekt skatte- og momsafregning på dette område. - Det må vi desværre svare et rungende nej til, konstaterer Kim T. Thomsen I 2008 indledte Skat et landsdækkende projekt med samme formål, og dette projekt kom for alvor i gang i andet halvår af 2008: - Allerede nu kan vi sige, at det ikke kun er i Nordjylland, der er blevet snydt med salg af skrot, siger Kim T. Thomsen.