Skaterbane ved skolen

Forældre og børns indsats ser ud til at blive belønnet

NØRHALNE:De seks børn, som i efteråret kunne præsentere borgmester Ole LykkegaardAndersen (V) for 188 underskrifter for at få en skaterbane i Nørhalne, er kommet deres mål et langt hop nærmere. Planen er nemlig at etablere en bane til cirka 30.000 kroner på et hjørne på grunden Bygaden 22, som kommunen netop har købt. Der er tale om en naboejendom til Nørhalne Skole og Fritter, og den tænkte placering støder op til institutionerne. Børne- og kulturforvaltningschef Niels Eske Nyhus har lovet forældrene, at han vil tage kontakt til skolen for at drøfte den foreslåede placering, ligesom Aabybro Kommune skal foretage støjmålinger, inden en eventuel bane bliver bygget. Det skal sikre, at der ikke efterfølgende kommer klager over støjen, som betyder, at banen skal pilles ned igen, som det tidligere er sket iAabybro. - Desuden har Niels Eske Nyhus lovet at undersøge, hvor mange penge kommunen kan støtte vores projekt med, fortæller Hanne Andersen. Hun er mor til Matthias, som er en af de seks børn, der i efteråret samlede underskrifter for at få mulighed for at dyrke fritidsinteressen, der er hastigt voksende blandt børn og unge. Projektet omfatter en bane i form af en såkaldt half-pipe, en sliderstang og en basketballkurv for at få lidt alsidighed ind. I stedet for at lægge asfalt vil forældrene med frivillig arbejdskraft bygge et fundament på 50 kvadratmeter og selv opføre banerne. - Vi har en forælder, der tidligere selv har bygget ramper. De skal selvfølgelig efterfølgende gennemgåes af BST, så vi ved, de er sikre, og kommunen skal føre tilsyn med banen, siger Hanne Andersen. Forældrene har også en plan for finansieringen. De håber på et kommunalt tilskud med vægt i, ligesom de vil søge tre fonde om økonomisk hjælp. De planlægger at kontakte 23 virksomheder i Nørhalne og Aabybro for at høre om de vil være sponsorer. - Endelig planlægger vi at få en politi-tilladelse til at foretage en husstandsindsamling i byen, siger Hanne Andersen. Baggrunden for initiativet er, at de unge mellem 10 til 13 år mangler et sted at holde til og prøve kunster af på skateboard. Det skal være et supplement til aktiviteterne i idrætsforeningen og hos spejderne. Det er meningen, at forældrene skal finde ud af, om de samtdig skal oprette en skater-forening, men det harmonerer umiddelbart ikke med, at banen skal kunne benyttes, når børnene har lyst som enhver anden offentlig legeplads.