Skattepolitik

Skatte gevinst igen-igen

Ifølge dagspressen har sidste års såkaldte skattereform foræret op mod 20.000 selvstændige erhvervsdrivende en samlet merpension på et stort tocifret milliardbeløb.

Skattefordelen udløses, hvis et anpartsselskab konverteres til et personligt ejet selskab. En 41-årig læge, advokat eller tandlæge vil således som 65-årig kunne lægge mere end 1,1 mio. kr. oven i sin pension, hvis han i dag omdanner sin praksis fra et anpartsselskab til et personligt ejet selskab. Men dermed er det ikke slut. Skattefordelen bliver endnu større, fordi forhenværende skatteminister Kristian Jensens lovforslag om nedsættelse af skatten på kapitalindkomst reducerer beskatningsprocenten fra 51,5% til 42% fra 2014. Velfærds- og lighedssamfundet udhules, og uligheden øges under VK-regeringen med støtte fra Dansk Folkeparti. Vi trænger til et folketingsvalg, så vi kan få ændret kursen 360 grader!