Skatte-trykket er lettet

AALBORG: Skatteplagede danskere kan roligt sende en trøstende tanke til belgierne, når de i den kommende tid modtager årets selvangivelse/årsopgørelse. Belgien er nemlig det land i Europa, der er hårdest ramt af skatteskruen, viser tal fra Skatteministeriet. Og selvom det danske afgiftsniveau ligger med helt i top, har hver dansk skatteyder stadig flere ører tilbage af hver tjent krone, end belgierne har cent af deres Euro. Det danske skattetryk forventes i år at blive på knap 48 procent, og selvom det er næsten fem procentpoint mere end for tyve år siden, er det stadig endnu et skridt i den rigtige retning. Regering og opposition forhandler for øjeblikket om at nedsætte skatten, men rent faktisk er det danske skattetryk faldet godt tre procentpoint siden 1999, og Danmark ligger i dag meget tæt på Sverige, Tyskland og Norge som vi normalt sammenligner os med. Skatteministeriets sammenligninger, der har rod i en OECD-undersøgelse, er lavet på en række forskellige områder, hvor personskatter, afgifter og obligatoriske bidrag til sociale foranstaltninger er talt med for at få et rimeligt sammenligningsgrundlag. Professor Jørgen Goul Andersen fra Aalborg Universitet forsker i velfærdssamfundet, og han kan konstatere, at de fleste danskere ikke behøver at skue misundeligt udenlands for at få mere for deres penge. - Når man lægger det hele sammen, er der forbløffende lidt forskel fra land til land, siger Jørgen Goul Andersen. USA, Stobritannien og Irland har dog stadig markant lavere skatter end de øvrige 14 lande i OECD-sammenligningen, men her er udgiftsniveauet til f.eks. skolegang og bolig højere end herhjemme. Tema 1. sektion side 4