Skatteaftale til glæde for alle

V, K og DF blev i denne uge enige om en god og afbalanceret skatteaftale, som vil blive til glæde for alle grupper i det danske samfund.

Aftalen vil også skaffe flere hænder til det danske arbejdsmarked, og på den måde være med til at muliggøre et højt niveau af offentlig service og samtidig holde dampen på dansk økonomi i top. Alt sammen uden at én enste krone går fra velfærd. Med andre ord kommer aftalen til at gavne såvel den enkelte dansker, som hele det danske samfund. Hovedlinjerne i aftalen, som bliver indfaset i 2008 og 2009 er, at jobfradraget forhøjes fra 2,5 procent til 4,25 procent. Samtidig ryger grænsen for, hvornår en lønmodtager skal betale mellemskat op til den grænse, som der i dag er for topskatten på 365.000 kroner. Personfradraget forhøjes med 1.000 kroner, samtidig med at overførselsindkomster i 2008 ekstraordinært bliver sat i vejret med 0,6 procent. Altsammen en aftale, som ikke hugger nogen penge fra velfærden, fordi den er fuldt finansieret ved at energiafgifterne bliver inflationsreguleret og at der er overskud i Arbejdsmarkedsfonden. Jeg synes, at aftalen er et godt skub fremad for dansk økonomi. Arbejdsudbuddet skulle gennem denne aftale blive øget med 7000-8000 sæt hænder, hvilket vil afhjælpe de flaskehalse vi i dag oplever i blandt andet den offentlige sektor, men også i det private erhvervsliv, hvor der simpelthen ikke er nok folk til at tage de ledige jobs. Med flere hænder på arbejdsmarkedet kan borgerne få en endnu bedre service i for eksempel hjemmeplejen, på sygehusene og i skolerne. Ud over at skaffe flere til at arbejde i den offentlige sektor, så vil aftalen også give flere hænder i den private sektor, som dermed kan holde dampen oppe på den danske økonomi. Det er også værd at glæde sig over, at alle grupper i det danske samfund vil komme til at få flere penge på lommen som følge af regeringens aftale med DF. Nogle vil hævde, at det ikke giver nogen merbeskæftigelse, fordi flere vil bruge lettelsen til at skaffe sig mere fritid. Det var også argumentationen da jeg som skatteminister foreslog den sidste skattelettelse. Men hvad skete? Forårspakken blev den tændrørsgnist der satte gang i vækst og beskæftigelse i et omfang som ikke er set i andre lande i Europa. Jeg er sikker på, at den nye aftale vil betyde endnu et bidrag i samme retning. Alt i alt synes jeg, at der er stor grund til at glæde sig over denne aftale, som gavner både dig og mig, men også hele Danmark.