Lokalpolitik

Skattebombe for Rebild næste år

Borgerne tjener mindre, end kommunen har ventet

Det er ikke slut med den stramme budgetlægning i Rebild med år 2011. Der venter en skattebombe på mellem 30 og 40 millioner kroner fra selvbudgetteringen af skattegrundlaget i 2008. - Måske mere, forklarer viceborgmester Helle Astrup (S), efter borgermødet i Terndrup om næste års budget. Omkring 40 deltog i mødet og de fleste var politikere og embedsmænd. Selv om Helle Astrup gerne havde set flere borgere deltage, mener hun det var et godt møde. - Vi fik nogle input og et indtryk af, hvad der optager borgerne. Borgmester Anny Winther (V) og udvalgsformændene gennemgik kommunens økonomiske situation og de tiltag, der er på vej i forbindelse med byrådets første behandling af budget 2011, som endelig skal vedtages 14. oktober. Når trængslerne ikke er slut med 2011, skyldes det altså blandt andet, at kommunen har været for optimistisk i sit skøn over skatteindtægterne i 2008 og har fået udbetalt for meget skat, som næste år skal betales tilbage. Helle Astrup og Socialdemokraterne fastholder også på den baggrund deres forslag om en skattestigning på trods af, at det udløser en straf på 75 procent af skatteforhøjelsen til staten. - Borgerne og foreningerne skal gerne kunne regne med, at det serviceniveau, vi lægger i budgettet, også holder. Altså at budgettet kommer til at stemme med regnskabet, sådan vi ikke igen to-tre måneder ind i året skal til at lave besparelser. - Vi vil gerne have et godt serviceniveau, som kan tiltrække borgere og jeg tror, at folk gerne vil betale for det. Byrådet har besluttet sig for at gå fra selvbudgetteringen af skattegrundlaget næste år og har valgt det statsgaranterede, som ikke udløser nogen regulering senere. - Vi tænker lidt langsigtet, fortsætter Helle Astrup. Vi har lidt lav likviditet, og det skal vi have rettet op på. Straffen for at hæve skatten bliver aftrappet de følgende år. Fra 75 procent første år til 50 procent og sidst 25 procent. En forhøjelse på 0,2 procentpoint vil give knap 8 millioner kroner før strafafgiften til staten.