Skattepolitik

Skatteborgerne vil flygte fra Nordjylland

Hvis kørselsfradraget nu skal skæres væk, kan det betyde mistede skattekroner og skatteborgere for Aalborg kommune.

Hver morgen kører mange lønmodtagere til arbejdspladser udenfor Nordjylland, men betaler skat hjemme i Aalborg. Skal man virkelig til at flytte til Viborg og lægge skattekronerne dernede? I al fald, hvis det står til skattechefernes formand, Svend Åge Fog, Hjørring, som ifølge NORDJYSKE (14.9.) ønsker kørselsfradraget afskaffet af forenklingsårsager: "En forenkling af vores skattesystem er en nødvendighed med de rationaliseringer, der kommer til at ske, når skatteligningen næste år kommer til at høre under staten. En af de oplagte muligheder vil absolut være at afskaffe kørselsfradraget, som er en af de ting, skattevæsenet bruger flest ressourcer på ved ligningen af lønmodtagernes selvangivelser." For en skattechef kan det måske behageliggøre dagligdagen med en afskaffelse af kørselsfradraget. Men ikke for undertegnede, der har måttet anskaffe en bil og hver morgen, tillige med myriader af selvforsørgende medborgere, kører væk fra Aalborg og ud af Nordjylland for at skaffe penge til børn og livets opretholdelse. For mit vedkommende drejer det sig om 2 x 82 km kørsel dagligt. For andres om langt flere. Aalborg og Nordjylland har ganske enkelt ikke arbejdspladser nok at byde på. Derfor pendlingen. Derfor den daglige flugt fra Aalborg. Aalborg og Nordjylland har høj skat, stor arbejdsløshed og vel næsten danmarksrekord i lavkonjunktur. Og ondt forværres for det nordjyske, hvis selvforsørgende skatteborgere som en konsekvens af en fjernelse af kørselsfradraget flytter ud af landsdelen og til Viborgs kommende storregion, der jo konjunkturmæssigt får Nordjylland til at blegne. Det sidste er en anden snak. Men med andre ord: Skatteborgerne vil flygte ud af Aalborg eller helt ud af Nordjylland og slå sig ned i bekvem nærhed af arbejdspladsen og svare skat der. For en fjernelse af kørselsfradraget vil være dråben, der får bægeret til at flyde over og selvforsørgende skatteborgerne til at sige farvel og tak Aalborg og Nordjylland. Det er i forvejen dyrt nok med bil og dertil hørende skatter, afgifter og benzinpriser. Skal samfundet være smidigt og dynamisk og ikke stift og statisk, må borgernes mobilitet i samfundet opretholdes. Dette sker ikke, hvis kørselsfradraget fjernes efter en skattechefs bekvemmelighedsbetragtning.