Skattefolk får længere til arbejde

Nordjysk HK-formand mener, at medlemmerne er nødt til at acceptere øget transporttid

NORDJYLLAND:Adskillige nordjyske skattefolk får noget længere på arbejde, når opgaverne i den nye nordjyske region samles i Aalborg, Hjørring og Thisted. Hidtil har skatteligningen ligget hos de enkelte nordjyske kommuner, som i nogle tilfælde arbejder sammen om opgaven. Blandt andet i Vendsyssel, hvor Hjørring, Frederikshavn og Brønderslev er "skattebyer". Men i forbindelse med kommunalreformen, som træder i kraft 1. januar 2007, bliver hele Vendsyssel samlet i ét skattecenter i Hjørring. Tilsvarende bliver de nuværende kommunale skatteforvaltninger i Himmerland nedlagt og samlet i et center i Aalborg. - Umiddelbart er jeg glad for, at vi beholder så mange arbejdspladser heroppe i Vendsyssel og oven i købet får 100 nye job i et skatte-callcenter i Hjørring. Så må vi se at få skabt de bedst mulige forhold for de medarbejdere, som bliver berørt af omstruktureringerne. Det vigtigste er trods alt, at de beholder deres job, siger Annette Riis, sektorformand for HK Kommunal i Hjørring-Brønderslev og tillige kredsformand for alle kommunalt ansatte HK'ere i Nordjylland. - I og med, at vi får en kommunalreform, kan vi ikke alle regne med, at vi fortsat kan have et job, der ligger lige om hjørnet. Nogle får ganske givet længere på arbejde. Men det er vigtigt, at medarbejderne og især tillidsmændene på de enkelte arbejdspladser får medindflydelse på den proces, der nu skal i gang, tilføjer hun. Annette Riis regner med, at de 100 nye job på callcentret i Hjørring vil gøre det lettere at få kabalen til at gå op, så alle inden for de nordjyske skatteforvaltninger fortsat er sikret et job. Udover de tre skattecentre og det nye callcenter i den nordjyske region bliver der skatteankenævn i henholdsvis Frederikshavn og Hobro.