Skattefolk fandt 55 millioner

Snart slut med succesrigt skattecenter, der indgår i fusion

BRØNDERSLEV:Glemmer du? Så husker Skattecentret for Brønderslev-Dronninglund-Løkken/Vrå. Det kan med rette siges. Skattecentret har nemlig i det forløbne år ændret indkomster for 55,3 mio. kr. Det er en stigning på 7,4 procent i forhold til i fjor. Det viser en redegørelse, der er blevet forelagt for bestyrelsen. Formand for bestyrelsen, borgmester Jens Arne Hedegaard, påpeger, at det er konstateret, at denne samling af kommunale skattevæsener har været en succes. Jens Arne Hedegaard henviser til, at redegørelsen viser, at Skattecentret mere end rigeligt opnåede de fastsatte mål for arbejdet. Skattecentret har opnået 121 procent af de forventede mål. Jens Arne Hedegaard tilføjerer, at bestyrelsen er meget tilfreds med det opnåede resultat, og bestyrelsen roser skattecentrets personale og ledelse for den indsats og det engagement, der er lagt i arbejdet. - Og det er især godt set i lyset af, at Skattecentret har været ramt af flere lagtids-sygdomme og samtidig har brugt meget tid på forberedelsen af den kommende fusion, hvor hele skatteopgaven fra 1. november overtages af staten. De samlede forhøjelser er 40,6 mio. kr. hos 1445 skatteydere, mens der modsat er 465 skatteydere, der har snydt sig selv, og får foretaget reguleringer på 10,3 mio. kr. Året før var der 1334, der fik forhøjeelser på 38,8 mio. kr., mens 584 fik reguleret ned med 12,7 mio. kr. Det er erhvervsdrivende, der er ramt af flest forhøjelser. Hos 1445 erhvervsdrivende er er sket forhøjelser på 18,9 mio. kr, hvor det i fjor var 1334, der fik forhøjelser på 21 mio. kr. Der er sket nedsættelse hos 165 erhvervsdrivende på i alt 5,2 mio. kr. I fjor var der tale om 228 nedsættelser for i alt 6,4 mio. kr. Almindelige skatteydere tegner sig for forhøjelser på 15,6 mio. kr., og det er 767 skatteydere, der har fået foretaget forhøjelse. Året før var der 630 lønmodtagere, der fik en forhøjelse på 13,2 mio. kr. Der er sket nedsættelse hos 270 lønmodtagere på sammenlagt 4,3 mio. kr. Året før fik 314 reguleret ned med 5 mio. kr. Når det gælder hovedaktionærer er der 41, der må finde sig i en forhøjelse på 2,1 mio. kr. Året før var der 55, der fik deres indkomst skrevet op med 1,4 mio. kr. Modsat fik tre deres indkomst sat ned med 24.000 kr. Året før var der otte, der fik reguleret ned med 515.000 kr. Med hensyn til gruppen kommanditister, er der 121, der har fået lagt 3,1 mio. kr. oven i deres selvangivne indkomst. Året før var det 32, der fik en samlet forhøjelse på 650.000 kr. Modsat fik 19 reguleret indkomsten ned med 241.000 kr. Året før var der 19, der fik reguleret ned med 510.000 kr.