Skattefolk tjener til fulde deres egen løn hjem

Selskabsligningen fandt 20,2 mio. kroner, der var "glemt" på selvangivelserne

Skattepolitik 1. marts 2003 07:00

BRØNDERSLEV: Skattefolkene i selskabsligningen i Brønderslev har i det forløbne år fundet 20,3 mio. kr., som selskaber har "glemt" på selvangivelserne. Det fremgår af den årsberetning, der forleden blev fremlagt for byrådet. Der er i 2002 kontrolleret 170 virksomher - 70 fra Pandrup, 50 fra Aabybro og 50 fra Brønderslev. De største forhøjelser er sket i Aabybro, hvor der er sket forhøjelser på 10,6 mio. kr., mens der i Brønderslev er sket forhøjelser på 4,2 mio. kr. og i Pandrup på 5,5 mio. kr. Forhøjelserne er under det halve af forhøjelserne for 2001. Her fandt skattevæsenet 43,7 mio. kr., der var "glemt" på selvangivelserne. De 39,9 mio. kr. blev fundet hos 72 skatteydere i Pandrup. Der er dog også selskaber, der har snydt sig selv. Skattefolkene har nedsat den skattepligtige indkomst med 427.000 kr. Der er i området 782 aktie- og anpartsselskaber og lignende, der falder ind under selskabsligningen. Siden den fælleskommunale selskabsligning blev indført 1. oktober 1998, er antallet af selskaber steget med 246. Det er en stigning på 46 procent, og stigningen er ligeligt fordelt mellem kommunerne. Der er i Brønderslev 310 selskaber, i Pandrup 272 og i Aabybro 200. Der har været en speciel sag. En "almindelig" revisionssag, som blev indledt i maj 1999, udviklede sig til en meget omfangsrig sag, hvor der efter indhentet dommerkendelse blev foretaget en ransagning hos selskab og direktør i samarbejde med kriminalpolitiet. Der er ikke kun tale om udeholdt omsætning, manglende statsafgifter og "sorte penge", men også om dokumentfalsk og bedrageri i forhold til de sociale systemer. Med intern edb-indtastning og -behandling af flere års købs- og salgsfakturaer, lønangivelser, dagsedler m.v., den skattemæssige sagsbehandling og politiafhøringer, hvor afdelingen fungerer som sagkyndig bisidder, har ressourceforbruget indtil nu været på næsten et årsværk. Selskabets og direktørens forhold ventes færdigbehandlet i begyndelsen af dette år. Afsmittende sager for andre personer ventes ligeledes afsluttet i år. I forbindelse med gennemgangen af en virksomheds selvangivelse er der udstedt 179 kontroloplysninger om aktieindkomst til andre skatteadministrationer over hele landet. Det har resulteret i forhøjelser ved 73 personer med i alt 1.192.000 kr. Virksomheden blev i øvrigt selv forhøjet med 204.000 kr. og nedsat med 93.000 kr. En virksomhed blev forhøjet med 9.032.000 kr. Der er tale om en handel af en virksomhed mellem selskaber, der ikke har modstridende interesser, hvorfor såvel køber som sælger fordeler overdragelsesprisen til fordel for dem selv. I det selvangivne er der ikke taget hensyn til udenlandske skatteregler. Skatteadministrationen har korrigeret fordelingen af overdragelsesprisen. Der er ikke klaget over den fordeling, der er sket, hvilket betyder, at de implicerede er enige i afgørelsen.

Nyheder udvalgt til dig
Henter artikler...

Nordjyske Plus

Henter artikler...