Skattegæld på 9,4 mio. kroner

Stigning på 20 procent i løbet af et år

SINDAL:Sindal er en af de kommuner, som folk med ondt i skatten søger tilflugt til, og en tilsynsrapport fra ToldSkat viser, at restancerne ligger i den øvre ende af skalaen i kommunerne nord for Limfjorden. I løbet af et år steg den personlige skattegæld med 20 procent. Told og Skats restancestatistik over personskatter viser, at den 31. december 2003 lå den samlede gæld på ca. 9,4 millioner kroner eller 1,6 millioner kroner mere end ved udgangen af 2002. ToldSkat regionen besøgte Sindals inkassokontor den 4. november, og i tilsynsrapporten har ToldSkat ingen kritik til sagsbehandlingen. Tværtimod blev det fremhævet, at kommunen bruger hele den inddrivelsesstrategi, som ToldSkat tidligere har anbefalet overfor kommunerne. Det vil sige, at de to autoriserede pantefogeder anvender lige fra afdragsordninger, løndindeholdelse, udgående fogedforretninger til udlæg for at inddrive skatterestancer. - Inkassoafdelingen fungerer utrolig godt, sagde borg-mester Søren Risager (V) ved kommunalbestyrelsesmødet i mandags, hvor tilsynsrapporten lå på bordet. Derfor foreslog ToldSkat ingen ændringer i inddrivelsesmetoderne og heller ikke kommunalbestyrelsen vil ændre på inkassoafdelingens aktiviteter. Tilsynsapportens statistiske materiale viser, at der i 2003 var sendt for 38,6 millioner kroner restancer til inkasso, hvoraf knap 21,2 millioner blev betalt, mens ca. 8 millioner blev bogført som uerholdelige. Tilbage er det nævnte restancebeløb på 9,4 millioner kroner. Den nordligste region i ToldSkat dækker de vendsysselske kommuner plus Brovst, og her ligger Skagen Kommune i top med en genemsnitlig skattegæld pr. borger på 1341 kroner, mens Brønderslev ligger lavest med 475 kroner. Med en gn. skattegæld på 996 kr. ligger Sindal betydeligt over regionens gn. på 626 kroner pr. borger.