Lokalpolitik

Skattegrundlag skal øges

Hvorfor skattestigning og nedskæringer, når der er en anden vej?

Kaj christensen

Kaj christensen

okalpolitikerne i Jammerbugt kommune diskuterer kun skattestigning og nedskæringer i de her dage, hvor der lægges budget. Det Konservative Folkeparti vil ikke nogen af delene, for der er en anden vej at gå. C vil i stedet arbejde benhårdt på, at skattegrundlaget øges i kommunen. Dette skal blandt andet ske ved en større produktion og en deraf affødt øget bosætning i Jammerbugt. Og hvordan kommer vi derhen? Det gør vi ved, at erhvervslivet – både det bestående og nye iværksættere – får en langt hurtigere sagsbehandling, altså en slags tidsbestemt behandlingsgaranti. For det er nu engang sådan, at kun øgede indtægter i det lange løb, sikrer varig velfærd, med gode skoler, institutioner, fritidsmuligheder, ældrepleje og hvad der ellers hører til et moderne samfund. Med hensyn til nedskæringer er der også en anden vej. Det understreges ikke mindst, når vi ser på det indeværende års store forskel på kommunens budget og de faktiske forhold i kommunen. Typisk er det de serviceområder, der har direkte med mennesker at gøre – ældrepleje, socialforsorg og overførselsindkomstområdet – der skrider mest i forhold til budgettet. Her vil Det Konservative Folkeparti sætte massivt ind med forebyggelse. Derudover vil C sætte stor fokus på ledelse i de enkelte forvaltninger og genindføre tilliden til kommunens ansatte. Vi tror på, at kommunens ansatte kan og gerne vil have udfordringer og ansvar i deres daglige arbejde. Og giver vi dem tillid og ansvar, vil der også blive skabt meget mere kvalitet for pengene i kommunens serviceydelser. Det Konservative Folkeparti vil arbejde for, at Jammerbugt kommune fremtræder endnu mere som en helhed, så stordriftsfordelene slår helt igennem. C vil arbejde for en meget mere langsigtet plan for vores kommune uden skattestigninger og hovsa nedskæringer.