Skattehullernes skal lukkes

Regeringen med støtte fra Dansk Folkeparti har slået ned på de små forretningsdrivendes ulovligheder og dermed skatteundragere.

Det er ikke nok med de små fisk. Regeringen må også i gang med de større,som er dem der virkelig undrager deres skat til vores fælles velfærdssystem, som trods alt er opbygget af de danske skattebetalende arbejdere - hvem ellers? De internationale koncerner/selskaber som virkelig tjener pengene af arbejderens slid, og derfor må det også være retfærdigt, at disse betaler deres manglende skatteindbetaling frem for at afbenytte systemets skatte-huller. De internationale selskaber er de store syndere og derfor dem, som virkelig unddrager skattevæsenet og dermed deres andel til vores fællesskab. I år 2000 trak koncernerne 8200 millioner kroner fra i skat fra deres datterselskabers underskud. Dette beløb er vokset til det dobbelte i 2002. Hvorfor foretager skatteminister Kristian Jensen (KJ) fra Venstre ikke et hasteindgreb, som kan begrænse koncernernes manøvremuligheder på skatteområdet? Det skyldes, at skatteministeren har nedsat et kontroludvalg, hvo rdisse medlemmer selv har interesse i en liberal selskabsbeskatning. Dette må være at sætte ræven til at vogte gæs? Hvis alle danske borgere/virksomheder skal betale skat efter indtægt, så må der snart en ny regering til ledet af socialdemokraterne, så disse smuthuller i skattelovgivningen kan blive lukket.