EMNER

Skattejob måske på vej retur

Sindal byder ind på Vendsyssels sekretariat for skatteankenævn

SINDAL:Knap en halv snes arbejdspladser forsvinder ud af kommunen, når der fra næste år indgåes fælles skattesamarbejde mellem Sindal, Hjørring og Hirtshals kommuner med geogragfisk placering i Hjørring. Skatteforvaltningerne rykkes ganske enkelt ind under samme tag, men nu er der måske et plaster på vej til Sindals skatte-sår. Arbejdspladser I forbindelse med planerne om at samle sekretariatsbetjeningen af skatteankenævnene et centralt sted, nævnes Sindal som en mulig filial af et sekretariatscenter i Aalborg. - Det vil være vigtigt at have en satellitafdeling i Vendsyssel, og der findes nok ikke noget bedre sted, geografisk, end Sindal, mener Sindals borgmester Søren Risager (V) og tilføjer, at man skulle have egnede kvadratmeter i kikkerten, hvis det bliver til noget. Etableringen af en filial i Sindal vil formentlig kunne kaste omkring en håndfuld arbejdspladser af sig. Uvildighed Sekretariatsbetjeningen af skatteankenævnene er i dag placeret i den enkelte kommunes skatteforvaltning, og årsagen til, at den betjening er på vej til at blive centraliseret, er, at man vil sikre uvildigheden - således, at en medarbejder fra skatteforvaltningen ikke skal bistå ankenævnet i en klagesag, hvor selvsamme forvaltning eller medarbejder ikke er enig med skatteborgeren. - Selv om vi har objektive folk i vores skatteforvaltning, så kan jeg godt forstå, at man vil lave noget, som er uvildigt, lyder borgmesteres kommentar til centraliseringen af sekretariatsfunktionen. Han påpeger dog, at det kommer til at ske uafhængigt af skatteankenævnet - borgmesteren mener dog, at det vil være en naturlig følge af det kommende skattesamarbejde mellem Hjørring, Sindal og Hirtshals, at de tre kommuner med tiden slår deres ankenævn sammen. På statens vegne I forbindelse med ændringen af skattestyrelsesloven er der lagt op til, at der kun skal være et sekretariat per amt. Aalborg Kommune vil gerne løse opgaven på statens vegne - og man medvirker gerne, hvis der med fordel kan etableres en filial i Vendsyssel.