Skattekommission ¿ skolestrukturkommission?

SKOLESTRUKTUR:Man kunne sparke den ny skolestruktur til hjørnespark, og komme helt ud i ¿marken¿, så alle får reel indflydelse ¿ inkl. skolebestyrelser og landdistrikter. Regeringen vil nedsætte en skattekommission, og det er vel reelt et forsøg på at løsrive sig lidt fra Dansk Folkeparti og komme helt ind over midten, så alle får et ejerskab til den nye tanke. En rigtig god ide, som jeg synes man skulle overveje at benytte sig af i Hjørring Kommune på skolestrukturområdet. Forvaltningen har udarbejdet et administrativt oplæg, Børne-undervisingsudvalget har arbejdet seriøst med oplægget, det har været til høring, og der er kommet mange indsigelser. Mange af disse indsigelser går netop på, at man ikke føler man har haft reel indflydelse ¿ men nok er orienteret. Landsbyerne/landdistrikterne, har vel heller ikke haft en reel mulighed for at komme med deres bud på, hvordan de ser deres rolle i forhold til at bevare eller udbygge landområderne, og dermed fødekæden til skolerne. Vi har så mange mindre byer og landsbysamfund, hvor det bobler af aktivitet. Foreninger og klubber med masser af frivillige, der alle er medvirkende til at holde liv og fremgang i de små samfund. Kunne man ikke forestille sig, at de havde nogle gode tanker og ideer til, hvordan vi skal bevare og videreudvikle vore mindre skoler, som de fleste steder er et kulturelt omdrejningspunkt og mødested? Nogle vil nok sige, at det er at blande æbler og bananer sammen, men hvis man tager alle interessenter, og laver en strukturkommission, der naturligvis skal arbejde ud fra det oplæg der ligger, så tror jeg alle ville få et ejerskab til resultatet. Når så kommissionen ville komme med et resultat. ville vi passende være fremme ved næste kommunevalg, og oplægget kunne blive et rigtigt godt valgemne. Så vidt jeg husker, var der ikke nogen der præsenterede vælgerne for, at skolevæsnet skulle laves så radikalt om. Stort er godt ¿ større er bedre??? Jeg kender min egen holdning, men det kunne være skønt, hvis så mange som muligt fik lejlighed til at give deres ¿besyv¿ med, og vi har et velfungerende skolevæsen, der godt kan tåle, at afgørelsen bliver sparket til hjørnespark.