Skattekommission vil vise vej

Rasmus Prehn buldrer og bralrer (18.1.) imod nedsættelsen af en skattekommission. Rasmus Prehn mener at have hørt statsminister Anders Fogh Rasmussen sige, at med nedsættelsen af kommissionen skulle ¿alt være i spil¿, herunder boligskatterne. Intet kunne være mere forkert!

Hvis Rasmus Prehn havde gidet sætte sig ind i, hvad oplægget til kommissionen faktisk siger, ville han opdage ved et enkelt klik på Skatteministeriets hjemmeside, at ¿Skattestoppet videreføres uændret før og efter skattereformen¿ og videre, at ¿ejendomsværdiskatten på boliger fastholdes uændret¿. Desuden har formanden for kommissionen, Carsten Koch klart understreget, at det ikke er ånden i kommissoriet, at boligejerne skal beskattes hårdere. Rasmus Prehn fortsætter sit indlæg med at anklage statsministeren for at stjæle ideen om en skattekommission fra Prehns eget parti. Lad mig i den forbindelse blot påpege, at det jo netop var i forbindelse med forhandlingerne efter valget, at alle partier nåede til enighed om nedsættelsen af skattekommissionen. Med Rasmus Prehns logik er det uansvarligt, når regeringen fører det, som han kalder ¿blokpolitik¿ (hvor otte ud af ti lovforslag er stemt hjem med brede flertal) og udtryk for populisme, når regeringen virkelig lægger sig i selen for at samle de bredest mulige flertal. Det burde stå klart, hvor selvmodsigende synspunktet i virkeligheden er. Regeringen har nedsat Skattekommissionen med det klare formål, at skabe mere arbejdskraft de kommende år. I fremtiden vil der være flere, der vil træde ud af arbejdsstyrken for at modtage efterløn eller pension. Særligt mange offentligt ansatte træder ud, hvilket vil sige, at der bliver færre hænder til at imødekomme krav om et stadigt stigende serviceniveau. Det er denne store udfordring skattekommissionen skal give os nogle ideer til at løse, og jeg synes ærligt talt, at kommissionen fortjener arbejdsro til opgaven. Jeg vil tillade mig at minde Rasmus Prehn om, at det ikke er ligegyldigt, med hvilket formål en skattekommission nedsættes, eller hvilket flertal der gennemfører en reform af skattesystemet. Faktum er jo, at skulle Rasmus Prehn og Socialdemokraterne komme til magten, ville det blive med opbakning fra et skattestigningsflertal. Både Radikale, SF og Enhedslisten går ind for stigende boligskatter ¿ og stigende skatter i det hele taget! ¿ og vi husker alle Socialdemokraternes slogan ¿velfærd frem for skattelettelser¿ under valgkampen. Det er regeringens hensigt, at det skal være mere attraktivt at yde en ekstra indsats. Det er et udtryk for ansvarlighed, at vi netop nu, hvor dansk økonomi er historisk stærk, tænker på, hvordan vi sikrer forsat stigende velstand også i det lange løb. At forfalde til mistænkeliggørelse af skattekommissionen, og løsrevne citater fra statsministeren må stå for Rasmus Prehns egen regning.