Skattelettelsegrov tilsnigelse

Hvis man ønsker at få anskueliggjort VK-regeringens forårspakke i folkemunde kaldet panikpakken og nu også bestikkelsespakken for at vende vælgernes tilslutning kan man på Skatteministeriets hjemmeside se, at der i Nordjyllands Amt er ca. 426.300 skattepligtige borgere.

Heraf vil kun de 303.300 blive berørt af skattenedsættelsen, mens resten – altså 123.000 – ikke vil få gavn heraf. Hvis de 1.174 millioner, som er den samlede fremgang i rådighedsbeløbet i 2004 i Nordjyllands Amt, bliver fordelt på antallet, der vil blive berørt af skattenedsættelsen, bliver det til kr. 3.870 til hver. Det vil sige sølle kr. 10,60 om dagen. Det er virkeligt noget, der rykker i den enkeltes daglige økonomi, og vel og mærket kun til dem, som tjener mere end 20.000 kr. om måneden. Hvem skal egentlig betale gildet, og hvor pengene kommer fra? Ja – det er såmænd skatteyderne selv! Ved at standse den Særlige Pensionsopsparing (SP-bidraget) i to år forringes ikke bare vores pensionsopsparing – vi skal også betale skat af pengene, fordi de nu i stedet bliver lagt i lønningsposen hos den højestlønnede halvdel af danske familier. De såkaldte skattelettelser er pludselig blevet til en ekstraskat. At tale om skattelettelser er derfor en grov tilsnigelse, når man reelt giver med den ene hånd og tager med denanden. Men bemærk, at der fortsat er godt en fjerdedel af skatteyderne i Nordjyllands Amt – som slet ikke får noget ud af skattelettelserne. Så man kan vist godt sige, at pensionister, studerende, deltidsansatte og lavtlønnede bliver snydt efter noder af VK-regeringen. Men det kan vel ikke overraske nogen. Venstre dem ved man, hvor man har!