Børnepasning

Skattelettelse den bedste julegave?

NEDSKÆRINGER:Julen nærmer sig med raske skridt med deraf følgende julefrokoster, gaveindkøb og julehygge. Julen er både en travl og dyr højtid. Derfor er det sikkert også mange, der netop nu synes, at regeringens løfter om skattelettelser lyder tillokkende, for hvem kunne ikke bruge nogle hundrede kroner ekstra ved denne højtid? Når det så oven i købet er blevet fremstillet, som om at skattelettelserne stort set er omkostningsfrie, kan der vel ikke være meget at betænke sig på. De konservative, den største fortaler for skattelettelser, mener f.eks., at der kan findes 12 milliarder til at afskaffe mellemskatten, ved en digitalisering og effektivisering af den offentlige sektor. Nu knytter der sig jo store forhåbninger og mange positive tanker til julen, men man skal være mere end naiv, hvis man forestiller sig, at man kan hente 12 milliarder til skattelettelser ved en såkaldt digitalisering og effektivisering af den offentlige sektor, uden at det får konsekvenser. Der er i realiteten kun ét sted, hvor pengene til en skattelettelse kan findes, og det er på nedskæringer af velfærdsydelserne til danskerne. Regeringen kan selvfølgelig også vælge at finde pengene i statskassen, men det vil ifølge nationalbankdirektør Bodil Nyboe Andersen være uansvarligt. Aalborg Byråd var ved budgetforhandlingerne for 2003 igennem en meget hård proces hvor der p.g.a. stigende sociale udgifter og ikke mindst aftalen mellem KL og regeringen skulle spares et trecifret million beløb på Aalborg Kommunes drift. Penge som hovedsageligt blev hentet på kerneydelserne indenfor ældreområdet, folkeskolen og på børnepasningen. Når regeringen i sin iver efter skattelettelser presser udgifterne til disse over på kommunerne, vil den overvejende del af pengene skulle findes de samme steder. Ældreområdet, folkeskolen og børnepasningen fylder nemlig mere end 80 pct. af Kommunens samlede budget. Hvis man skal spare penge kommer man med andre ord ikke uden om disse områder. Jeg har svært ved at forstå, hvorfor det er så vigtigt med disse skattelettelser. Er nogle få hundrede kroner om året i lommen det værd, at kvaliteten i folkeskolen igen skal sænkes, at servicen over for plejekrævende ældre igen skal skæres ned osv.? Det mener jeg ikke at det er. Det er også min klare oplevelse, at der blandt befolkningen er opbakning til de velfærdsydelser, der er. Det gav sig bl.a. til udtryk ved, at mere end 37.000 aalborggensere skrev under på, at de mente, at skatten skulle sættes op, så man kunne undgå de besparelser på serviceydelserne, som blev gennemført med budget 2003. Lad os derfor i stedet for at gøre skattelettelser til et ideologisk mantra, styrke folkeskolen i stedet for at skære yderligere ned på den. Lad os styrke indsatsen mod den sociale arv i børnehaverne, i stedet for at forringe vilkårene for de svage børn osv. Det vil være en væsentligt bedre julegave til os alle sammen, end skattelettelser, som alligevel kun kan finansieres endnu flere nedskæringer som har en tendens til at vende den tunge ende nedad.