Skattelettelse i luften

Forslag om at sætte personskatten ned med 0,2

SEJLFLOD:Socialdemokraterne Jørn Boye og borgmester Kr. Schnoor foreslår, at kommuneskatten næste år sænkes fra 21,4 til 21,2 pct. Samtidig foreslår de, at grundskyldspromillen sættes op fra 13 til 17,25 promille. Begge dele giver det samme slutbeløb i indtægter til kommunen. Vi satser jo meget på at få lavet badestrand ved Egense. Det vil gøre stedet mere attraktivt som sommerhusområde. I forvejen ligger vi under, hvad man ellers betaler i grundskyld i sommerhuskommuner, og med over 1000 sommerhuse, er vi faktisk en sommerhuskommune. På den led, kan vi sagtens forsvare at sætte grundskylden op, og på den måde finansiere en lille lettelse på personskatten, pointerer Kr. Schnoor. I Økonomiudvalget var stillingen to-to for forslaget, idet Lone Landkildehus (V) og Tage Stenvhoved (DF) stemte imod, og Bent Bundgaard (T) var fraværende. Så nu går forslaget videre til budgettets anden behandling på onsdag 1. oktober. Til næste år regner kommunen med at få 85,6 mio. kr. ind via tilskud og 224,2 mio. kr. fra skatteborgerne. I alt giver det 309,8 mio. kr. hvoraf de 292,3 mio. kr. skal bruges til at drive kommunens ubetingede, største arbejdsplads. Der skal betales renter og afdrag, og der skal laves forskellige mellemreninger bl.a. med den kirkelige ligning, så der vil være 10.6 mio. kr. tilbage, hvoraf de 7,3 mio. kr. skal bruges til kloakering primært i Kongerslev. Byrådet har også bestemt, at der skal bruges 3 mio. kr. til forbedring af vejene. Ved at optage et lån på 8,3 mio kr., oveni, er der i alt plads til nyanlæg for 15,8 mio. kr., og der vil kunne puttes 636.000 kr. i kassen. - Der er fortsat et beløb tilbage på 5,8 mio. kr. som vi ikke har besluttet, hvad skal bruges til. Forslag til hvad, kan byrådet måske hente i de ændringsforslag, som politikerne har indsendt til budgettet. Kulturudvalget foreslår, at man i stedet for en planlagt lukning af SFO’erne to uger i sommerferien og en uge til jul laver en besparelse på 300.000 kr. Udvalget foreslår også, at man køber ny it-udstyr til skolerne for 1 mio. kr. og genopretter legepladser for 500.000 kr. og får renoveret Børnely færdig for 600.000 kr. Viceborgmester Tage Stevnhoved foreslår, at man bruger en ekstra million til driften på skolerne og tager dem fra en såkaldt omstillingspulje, men den ide bryder flertallet i økonomiudvalget sig ikke om. - Staten har sat meget strenge regler for, hvor meget driftsudgifterne må stige, så det kan ikke lade sig gøre, siger borgmester Kr. Schnoor. Tage Stevnhoved har også et forslag om at undlade at besætte en ubesat stilling på genbrugspladserne og sparer 265.000 kr. Den er udvalget med på, men tilbageviser forslag om at sælge det tidligere posthus på Jyllandsgade 13 i Kongerslev samt Erhvervsskolen Lille Vildmose på Bizonvej 17 i Kongerslev, med mindre man kan få en ordentlig pris. De tværpolitiske har foreslået, at kommunen indfrier lån med kommunegaranti i klubhuse og foreningshuse. På den måde får foreningerne en lavere lejeudgift, og det kommunale tilskud falder tilsvarende. - Det lyder fornuftigt, lad os se på det, har økonomiudvalget sagt. Gruppens forslag om at undersøge muligheden for at opføre en idrætshal i stedet for en gymnastiksal ved Gudumholm Skole, har man derimod henvist til den igangværende diskussion om hele skolestrukturen. Endelig forslår venstre, at kommunen dropper Microsoft og går over til det gratis system Linux i den kommunale forvaltning. - Måske, har man sagt i øk, men kun hvis andre kommuner også gør det. Vi tør ikke alene, selv om der vil være penge at spare, lyder flertalsindstillingen.