Skattelettelse spøger stadigvæk

Borgerlige vil gerne - men Venstre vil "ikke smadre ældrepleje, skoler og børnepasningen"

Børnepasning 13. september 2002 08:00

FARSØ: De borgerlige i Farsøs kommunalbestyrelse, der ikke har for vane at arbejde særlig tæt sammen, er i hvert fald på et punkt enige, når det gælder 2003-budgettet: De vil gerne lave en skattelettelse. Om ikke andet så kun en "lille", "beskeden", "symbolsk" én. Men det er tvivlsomt, om det alligevel bliver til noget, for Venstre afviser på forhånd at skulle ud i nye besparelser på børnepasningen, skolerne og ældreplejen, som allerede er berørt af de besparelser, som kommunalbestyrelsen vedtog i juni. Til stor fortrydelse for oppositionsleder Thorkild Fransgaard, Alternativlisten. Det fremgik, da politikerne i byrådsmødet onsdag førstebehandlede budgetoplægget for 2003. Og selv om der ligger nye ønsker på tilsammen små fire millioner kroner fra udvalgene og administrationen, så glædede borgmester H. O. A. Kjeldsen (V) sig over, at oplægget vidner om en solid økonomi i 2003. - Hvis det vedtages uændret, vil vi ved udgangen af 2003 have en kassebeholdning på 22,6 millioner kroner, fremhævede han stolt. S med hele vejen Skønt regeringens skattestop så langt fra bekommer Socialdemokratiet vel, erklærede S-gruppens formand, Jens Chr. Pedersen, sig indforstået med at gå ind i forhandlingerne med det udgangspunkt, at skatten ikke må stige, og at udgifterne ikke øges med mere end 0,7 procent næste år, som regeringen og Kommunernes Landsforening har aftalt. - Det er vi nødt til, for ellers tager regeringen halvdelen af pengene, og så er vi jo lige vidt, forklarede han. Desuden gjorde Jens Chr. Pedersen det klart, at Socialdemokratiet - i modsætning til Fransgaard og Alternativlisten - ikke stiller med ultimative krav. - Vi har nemlig tænkt os at være med i forhandlingerne hele vejen igennem, så vi også har inflydelse, sagde han. Fransgaard ultimativ Fransgaard mente lige som Jette Thomsen (K), at Farsø er "inde i en dårlig, nedadgående spiral" og henviste til en ny undersøgelse, som viser, at skatteniveauet er vigtigere end serviceniveauet, når tilflyttere skal vælge en ny bosætningskommune. Og selv om oppositionslederen ikke ville være ved, at kravet om skattelettelser er ultimativt, så lod han det alligevel stå klart, at "det eneste krav vi stiller til et budget er, at skatterne sættes ned". - Jo, større en skattelettelse, jo bedre. Men hvis vi ikke kan få flertal for en stor, så vil vi have en symbolsk. Det vigtige er, at vi kommer igennem med lavere skat, fastslog Fransgaard. Jette Thomsen argumenterede for "i det mindste en beskeden skattelettelse". Friis i klammeri Og selv om Venstres gruppeformand, Kurt Friis Jørgensen, gentog, at han gerne "ser, at der også kan blive en lille skattelettelse", så røg han hurtigt ud i klammeri med Fransgaard, der krævede besparelser og blandt andet afviste, at et eneste af udvalgenes ønsker kunne komme på tale. - Hvad er det for nogle besparelser, du gerne vil have Fransgaard? Er det skolerne, der skal smadres? Er det børnepasningen, der skal smadres? Eller er det ældreplejen, du vil smadre, Fransgaard? Det vil vi i hvert fald ikke være med til, fastholdt Venstre-formanden. Virenfeldt ironiserede Farsølistens formand for børne- og kulturudvalget, Søren Virenfeldt, erklærede sig også klar til forlig. Men han undlod ikke at ironisere kraftigt over, at Thorkild Fransgaard i debatten reelt udelukkede, at han ville bevare den fritvalgsordning i børnepasningen, som han tidligere kritisterede, at et flertal i kommunalbestyrelsen lukkede. - Nu står det på børne- og kulturudvalgets ønskeliste. Tidligere fik vi mange hug for at foreslå ordningen nedlagt. Men nu siger du altså, at ingen af ønskerne skal gennemføres. Og så lukker du jo for det frie valg, sagde Virenfeldt med klar adresse til Fransgaard.

Nyheder udvalgt til dig
Henter artikler...

Nordjyske Plus

Henter artikler...