Skattelettelser går uden om Nordjylland

Regeringens og DF¿s skattelettelser ender især på Sjælland

NORDJYLLAND:Tusindvis af kroner lander hos de rige nordsjællændere, mens borgerne flere steder i Nordjylland må nøjes med under halvdelen. Sådan er resultatet af den store skattereform, som regeringen og Dansk Folkeparti blev enige om for godt to uger siden. AErådet - det tidligere Arbejderbevægelsens Erhvervsråd - har undersøgt, hvad borgerne i alle 98 kommuner i gennemsnit får ud af reformen. Af de 23 mest begunstigede kommuner ligger 22 i Nord- eller Østsjælland. - Skattelettelserne er skævt fordelt. De rigeste får mest, nemlig lidt over 5000 kroner om året, mens de fattigste får 70 kroner. Så der, hvor de rigeste bor, er de største skattelettelser, siger økonom Jonas Schytz Juul fra AErådet. Socialdemokraterne er forarget. - Undersøgelsen viser, at skattelettelserne ud over at ramme socialt skævt også rammer regionalt skævt. De skævvrider Danmark i en grad, vi ikke har brug for, og de øger behovet for yderligere regional udvikling, siger gruppeformand Carsten Hansen (S). For eksempel bliver skatten lettet med 2800 kroner for en gennemsnitsborger over 17 år i Allerød i Nordsjælland. Omvendt må borgerne i Morsø nøjes med cirka 1300 kroner per mand - hvilket giver en tredjesidsteplads af de 98 danske kommuner. De konservatives nyudnævnte skatteordfører, Lars Barfoed, er ikke så overrasket. - Det er en ren tilfældig omstændighed. Der, hvor indkomsterne er højest, er det også naturligt, at der er lidt ekstra skattelettelser, siger Lars Barfoed. Blandt de 30 kommuner, hvor borgerne får mindst, er ni nordjyske. Kun Aalborg og Rebild formår lige at holde sig ude af dén statistik. Samlet set får en gennemsnitlig nordjyde 1600 kroner om året ud af skattelettelserne, når reformens stigende energiafgifter er betalt. Dermed ligger Nordjylland lavest af de fem danske regioner.