Skatteministeren - igen-igen

GENTAGELSEDet ikke nogen hemmelighed, at kulturminister Brian Mikkelsen har tilnavnet "Brian igen-igen". Det må imidlertid være slut nu, idet skatteminister Svend Erik Hovmand må have gjort sig fortjent til titlen. Med usvigelig sikkerhed dukker der med pasende mellemrum læserbreve op fra skatteministeren, hvor han i kraftige vendiger lovpriser regeringens skattepolitik. Indholdet er selvfølgelig det samme fra gang til gang - ja nærmest ordret. Og så kunne man jo få den tanke, at ministeren finder det nødvendigt "igen-igen" at minde befolkningen om de lyksaligheder, som snart vil regne mildt over os alle. Ikke mindst at overbevise den berømte "kassedame" om, at hun bestemt vil blive lykkelig for sin skattelettelse på 125,-kr. om måneden! At direktøren selvfølgelig får meget mere skal jo ikke give skår i glæden! Det er nemlig god liberal politik som skatteministeren siger. Selvfølgelig stiger de takster som kassedamen må betale for diverse offentlige ydelser. Og i det omfang, de ikke gør det, ja så falder service-niveauet, for amter og kommuner må jo ikke hæve skatterne, selv om den almindelige inflation jo automatisk vil hæve omkostningsniveauet. Det er jo ret logisk at sådan må det være, men det er der nok fuld forståelse for i befolkningen. - For man skal jo lige huske på, at der er 125.-kr. ekstra at gøre godt med! Men alt andet lige så kommer der til at mangle nogle penge i statskassen, og selv om regeringen siger, at alle skattelettelserne er finansieret krone for krone, ja så passer det nok ikke helt. Men noget har man da fundet. F.eks. inddrager man de godt 300 mill. kr. som den tidligere regering brugte til at dæmpe priserne for den offentlige transport. - Folk kan jo bare ta' bilen - det er da god liberal politik! Man har også lige snuppet 487 mill. kr. fra U-landsstøtten til de absolut fattigste lande i Afrika, og det er der nok også god forståelse for. - Vi kan jo ikke blive ved med at putte penge i sådan noget, når vi selv har hårdt brug for dem til skattelettelser. Men man kan da også kigge lidt på de hjemlige ordninger. - F.eks. noget så mærkeligt som "supplerende dagpenge". Der er jo ingen grund til at folk skal spekulere i deltidsarbejde og så få suppleret indtægten op. - De kan jo bare tage et fuldtidsjob! "Der er arbejde nok til dem der vil arbejde"!!! Nå, nej det er der måske ikke, men det er da god liberal politik.