Skatten højest i borgerlige kommuner

Det er en myte, at socialdemokratiske borgmestre trækker flest skattekroner op af borgernes lommer. I Nordjylland er det de borgerlige borgmestre, der næste år vrider skatteskruen mest.

De otte nordjyske kommuner med den højeste skatteprocent i 2004 har alle en Venstremand eller en konservativ i borgmesterstolen. Og mens S-styrede kommuner næste år opkræver i gennemsnit 21,29 procent i kommuneskat, må borgerne i kommuner, hvor borgmesteren er valgt for Venstre eller de konservative, i snit af med 21,53 procent af lønnen i kommuneskat. Tre af de otte socialdemokratiske kommuner i Nordjylland får i 2004 en skatteprocent, der er lige over landsdelens gennemsnit, mens fem ligger under gennemsnittet. - I halvfjerdserne var det måske rigtigt, at høje offentlige udgifter var et mål i sig selv for socialdemokratiske borgmestre - også selv om det medførte en høj skat. I dag er jeg og mine kolleger os fuldt ud bevidste, at det af mange grunde er fornuftigt at holde skatten nede, siger Kristian Schnoor, siden 1986 socialdemokratisk borgmester i Sejlflod - og i øvrigt formand for den nordjyske kommuneforening. Lektor Jens Blom-Hansen fra Aarhus Universitet har tidligere undersøgt sammenhængen mellem skatteniveauet og borgmesterens partifarve. Hans konklusion var dengang, at socialdemokratisk styrede kommuner var dyrere for borgerne at bo i. - I dag er det ideologiske råderum i kommunerne imidlertid begrænset. Når skatten skal fastlægges, er den helt afgørende faktor befolkningens sammensætning - og dermed de lovbundne udgifter til for eksempel ældre og kontanthjælpsmodtagere, siger han. - Mange små kommuner i yderområderne - typisk landkommuner med tradition for en Venstre-borgmester - oplever i disse år en tilvækst af borgere med sociale problemer. Og det er primært dét, der gør, at disse kommuner nu ligger i top med skatten, siger Jens Blom-Hansen. 1. sektion side XXXXX