SKATTEN I DAG

I det nuværende skattesystem opkræver både staten, amtet og kommunen personskat. I diskussionen om skattelettelser er det statsskatten, der har interesse. Den består i det nuværende system af tre forskellige satser. Efter personfradraget (de første 25.600 kr. skattefri hvis man er under 18 år, 34.400 kr. hvis man er 18 år eller ældre) kommer først bundskatten på 5,5 procent, som alle betaler af alt, de tjener. Den del af den skattepligtige indkomst, der ligger over 191.200 kr., betaler man yderligere 6 procent af. Det er mellemskatten. Den betales af 41 procent af de skattepligtige danskere eller omkring 90 procent, hvis man alene måler på dem i fuldtidsjob. Den del af den skattepligtige indkomst, der ligger over 285.200 kr., betaler man yderligere 15 procent af. Det er topskatten. Den betales af 19 procent af de skattepligtige, hen ved det dobbelte, hvis man alene måler på dem i fuldtidsjob. Procenterne "stables" undervejs: De, der betaler topskat, betaler altså 5,5 + 6 + 15 procent af den sidst tjente krone. I mellemskatten, men kun i den, kan uudnyttet personfradrag overføres mellem ægtefæller: Tjener den ene ægtefælle under 191.200 kr., overføres beløbet mellem det indtjente og de 191.200 kr. til den anden ægtefælle, hvorved hans/hendes mellemskat først begynder at trække med de 6 pct. senere. Foruden statsskat betaler man kommuneskat og amtsskat. De fleste betaler også kirkeskat.