SKATTEN I MORGEN

Alle partier har en skatteplan. Her er planerne fra nogle af de centrale aktører. Socialdemokratiet vil fjerne bundskatten og mellemskatten og hæve bundgrænsen for topskatten. Kommune- og amtsskatten skal også sænkes. Det finansieres ved at fjerne alle fradrag, børnecheck og børnetilskud for nettoindkomster over 200.000 kr. og ved at indføre en skat på 10 pct. af virksomhedernes værditilvækst. Lønmodtagerne skal til gengæld acceptere lavere lønstigninger. Pensionsbidraget på 1 pct. bortfalder, men bruttoskatten hæves. Velstillede boligejere skal betale mere, formueskatten genindføres, der skal betales mere skat af aktiegevinster, og velstillede pensionister skal beskattes af deres pensionsopsparing. Partiets meget detaljerede plan skal gennemføres over ni år fra 2004. Det Radikale Venstre vil fjerne bundskatten, halvere mellemskatten og hæve bundgrænserne for både mellem- og topskatten. Partiet vil gøre det i ét hug. Dansk Folkeparti har ikke noget detaljeret skatteprogram, men partiet støtter regeringens skattestop og ønsker skattelettelser. De skal gives i bunden, så lavtlønnede og modtagere af overførselsindkomster (pensioner og kontanthjælp) også får. VK-regeringen har endnu ikke lagt sig fast på en model, men pengene skal skaffes ved offentlige besparelser. De konservative vil fjerne mellemskatten. I forslagets oprindelige version skulle det ske over fire år ved at hæve bundgrænsen, men for en måned siden præsenterede partiet en model om afvikling over tre år med 2 procentpoints af gangen. Det vil betyde skattelettelser til alle straks. Venstre vil lette i bundskatten, altså så de mindste indtægter også får lettelser, men for eksempel Venstre-borgmester Søren Pind i København vil hellere lette i mellem- eller topskatterne, fordi det så kun er de i arbejde, der får skattelettelser.