Skatten ned med 0,1 pct. i Brovst Bovst

} FORLIG: For første gang i mange år kan der indgås forlig om Brovst Kommunes budget. Økonomiudvalget enedes i går om at indstille til byrådets 2. budgetbehandling, at budgettet for 2005 godkendes med en skatteprocent på 22,2, en nedsættelse på 0,1 procent, og uændret grundskyldspromille på 12 og uændret kirkeskat på 1,22 procent. Det er tredje år i træk, at skatteprocenten sættes ned. Budgettet er fra flere sider blevet betegnet som "historisk godt", bl.a. fordi det rummer anlæg for 30 millioner kroner og har et spillerum på driften på 15 millioner. På budgettet er også afsat 250.000 kr. til sundhedsfremme for samtlige kommunalt ansatte svarende til 650 fuldtidsstillinger.

Forsiden