Skatten skal ned med 0,1 pct.

} Et mindretal i Farsø Kommunes økonomiudvalg ser gerne, at skatten i den himmerlandske kommune får et ordentligt tryk nedad, så den lander på 21,6 pct. i modsætning til de nuværende 22,1 pct. Mindretallet består af Å-Listen og De Konservative, men trods gode intentioner bliver nedsættelsen på den halve procent efter alt at dømme ikke ført ud i livet. Et flertal bestående af Venstre, Socialdemokraterne og Bylisten mener nemlig, at en nedsættelse på 0,1 pct. er nok, og det er indstillingen til kommunalbestyrelsen, der mødes onsdag 8. oktober. Farsø Kommune er i øvrigt den eneste kommune i Nordjyllands Amt, som sænker skatten.