Skattepolitik

Skatter og afgifter med til at skabe forurening

FORBRUG: Langt størstedelen af miljøforureningen har sit fundament i renter, skatter og afgifter af alskens karakter, fordi en produktion, der er belastet med over 90 pct. afgifter, får en helt forkert udvikling, hvor genbrug og kvalitetsvarer er udelukket grundet disse kunstige belastninger, som politisk hjernespind succesivt har fostret og ødelagt samfundene med. Resultatet bliver en gigantproduktion af laveste kvalitet, som i det væsentlige ligger i skraldespanden næste dag eller ligger i overfyldte containere, som man ikke aner, hvad man skal gøre ved, da alle lossepladser bliver fyldt op på meget kort tid. Når et andet samfund får alt dette nonsens til at ophøre, har samfundet ikke tilnærmelsesvis disse store forureningsproblemer, som p.t. er tilfældet. Den ene elendighed slæber den næste med sig på alle tænkelige områder, fordi alt skal indordnes under "rentabiliteten". Dette bevirker også, at det meste af trafikken bliver stuvet sammen i store byer, hvor der skabes kolossale forureningsproblemer og meget langsom og kostbar trafik.