Skattereform skal give ny vækst

OPLÆG:Ny vækst med en skattereform. Det står på dagsordenen for socialdemokraterne, som vil gentage succesen med at skabe vækst med en skattereform. Det lykkedes over al forventning i begyndelsen af 1990erne, og med de aktuelle negative konjunkturer kunne ny vækst være særdeles tiltrængt. Men det er da ikke længe siden, socialdemokraterne i september 2002 kom med et nyt skatteoplæg, kan man indvende. Vi har revideret vores skatteudspil fra september under valgsproget, Skal der være skattereform, så lad der være reform, hvor skatten på arbejde lettes samtidig med, at børnefamilier og pensionister får flere penge fra 1. januar 2004. og det bliver i ét hug i modsætning til regeringens plan, der først er fuldt indfaset i 2007. Nu siger alle og enhver, at skatten på arbejde skal ned, men socialdemokraterne angiver, hvordan det skal ske i social balance. Vort hovedbudskab er, at skat på arbejde skal lettes, mens regeringen vil finansiere deres skattelettelser ved at skære på opgaver, som vil have løst i kommunerne og amter. Socialdemokraterne vil gøre det muligt at levere den service, regeringen har lovet og borgerne forventer. Det socialdemokratiske forslag til skattereform vil efter Finansministeriets egne regnemetode give jobs til 20.000-25.000, hvor regeringens forslag øger beskæftigelsen med 10.000-13.000. Hvem skal så finansiere skatteomlægningerne? Et hurtigt skøn peger i retning af, at højest hver 10. skatteyder vil komme til at betale mere i skat. Det vil være folk med meget store formuer, der bor i meget dyre boliger. Til gengæld vil socialdemokraternes reformforslag vil give større lettelser til de lavestlønnede, herunder ikke mindst for børnefamilierne, fordi socialdemokraterne vil lægge et loft på børnepasning på 1.000 kroner pr. barn. I populære vendinger kan man sige om reformens resultater: En person med en indkomst på 240.000 kr. har i dag 51 kr. tilbage til sig, når skatten (40 kr.) og arbejdsmarkedsbidraget er betalt. Socialdemokraternes skattereform vil give denne skatteyder 57 kr. efter fradrag for skat om arbejdsmarkedsbidrag. På samme måde vil de fleste folkepensionister få en højere pension efter socialdemokraternes forslag, i alt vil 730.000 får glæde af reformen. Det er lige præcis de pensionister, som snydes for ældrechecken, fordi de også har en lille ATP-ydelse ved siden af. Ældrechecken skal ud, og ind skal en forhøjelse af pensionstillægget. Vi tager det også helt roligt, når regeringen har sendt sin skatteminister i byen for at imødegå forslaget. Ansvaret for skattepolitikken ligger jo alligevel i finansministeriet, hvad Thor Pedersen aldrig har lagt skjul på. Selvom den borgerlige regering ikke er glad for socialdemokraternes forslag, er der da andre, der er det, nemlig cheføkonom i Jyske Bank, Klaus Kaiser. Med ægte jysk sans for underdrivelse siger han 3.3., at han er "lidt begejstret" for reformforslaget. "Det er en rigtig skattereform frem for regeringens udspil, som nærmest kun er en skattepakke. Udspillet er takter i den helt rigtige retning, fordi det gearer det danske skattesystem til internationale forhold." Så hvis udspillet er godt nok til Jyske Bank, så skulle det også være godt nok til resten af befolkningen.