Skattereformen er socialt afbalanceret

P.E. Andersen skriver fejlagtigt i lørdagens (11. april) udgave af NORDJYSKE, at forholdet mellem højt- og lavtlønnede vil blive ændret radikalt som en følge af regeringens skattereform.

Dette passer simpelthen ikke. Skattereformen vil nemlig ikke gøre noget mærkbart ved forholdet mellem højt- og lavtlønnede. Som det er nu betaler de højtlønnede 11 gange så meget i skat som de lavtlønnede, mens dette tal efter reformen bliver 10,9. Hvis man overfører dette til P.E. Andersens beregninger, viser det, at en højtlønnet person betaler 109.000 kr. i skat, hver gang en lavtlønnet kun betaler 10.000! Desuden er man nødt til at se skattereformen som en hel pakke, selv om P.E. Andersen påstår det modsatte! Man kan jo ikke bare vælge de elementer ud som gavner én mest, og så lade de andre om resten – nej det er en pakkeløsning. Dette betyder blandt andet, at der bliver sat loft over indbetalinger til ratepensioner, og reglerne på området for medarbejderobligationer og -aktier bliver skærpet. Disse tiltag fjerner skatteinstrumenter som har været særlig interessante for højtlønnede. P.E. Andersen kan kun som oppositionen kritisere regeringens flotte resultater, men præsenterer in-tet konstruktivt. Hvor vil oppositionen for eksempel ændre på skatteområdet? Vil den fastholde kravet om genindførsel af formueskatten, som er det eneste bud den har haft på en finansieringskilde, eller hvad vil den egentligt? Jeg har efterlyst dette længe, men har indset, at jeg nok aldrig får et svar. Generelt er det umuligt at føre skattepolitik med oppositionen. Den er skiftevis tilhænger og modstander af skattestoppet, den vil gerne give skattelettelser til de lavtlønnede, der ikke samtidig gavner de højtlønnede, den vil ikke være med til at finde finansieringskilder nogen steder, men den vil heller ikke underfinansiere. Måske kan P.E. Andersen få det regnestykke til at gå op? I så fald må han være den eneste. Med hensyn til P.E. Andersens sidste spørgsmål, så er udgangspunktet at byggegrunde fremover vil blive pålagt moms. Dette gøres for at ligestille dette område med alle andre områder af dansk skattelovgivning. Forslaget vil dog ikke betyde, at private personers udstykning af en sommerhusgrund eller lignende vil blive pålagt moms – det er kun erhvervsmæssige grundsalg, der er indbefattet.