Skattesag: Derfor må klienter ikke se det anonyme brev

Anonym brevskriver har sat sagen om statsministerparrets skatteindbetalinger på den anden ende. Se afgørelsen.

Skattesag: Derfor må klienter ikke se det anonyme brev

Advokat Karoly Németh vil vise sin klient, tidligere skatteminister Troels Lund Poulsen, det anonyme brev, som Skattesagskommissionen fik for et par uger siden.

Men hans anmodning er blevet afvist. De 19 advokater, der sidder som bisiddere for vidnerne i skattesagen, må ikke vise brevet til deres klienter, har Skattesagskommissionen afgjort.

Her følger afgørelsen, som kommissionen har truffet 1. oktober:

"Afgørelse:

Advokat K.L. Németh har i brev af 30. september 2013 anmodet om, at kommissionen ophæver sit pålæg af 24. september 2013 om, at bisidderne for tiden ikke må gøre vidnerne bekendt med indholdet af et brev modtaget den 19. september 2013 fra en anonym person.

I brevet har advokat K.L. Németh gjort gældende, at der ikke har været rimelig og saglig grund til at meddele pålægget, og at det under alle omstændigheder på nuværende tidspunkt bør ophæves. Han henviser bl.a. til, at der nu er gået en uge siden pålæggets meddelelse, og at en del af indholdet af det anonyme brev, så vidt han kan læse i pressen, er pressen bekendt.

De øvrige 18 bisiddere har haft lejlighed til at udtale sig. Fem bisiddere har fremsendt bemærkninger. Af disse har to støttet advokat K. L. Némeths anmodning.

Kommissionen har i protokol 47 af 24. september 2013 begrundet pålægget med, at afgørende hensyn til sagens opklaring taler for, at bisidderne for tiden pålægges ikke at gøre vidnerne bekendt med indholdet af brevet, jf. lov om undersøgelseskommissioner § 22, stk. 3. Kommissionen har henvist til, at kommissionen har besluttet, at brevet skal udleveres til Københavns Politi, ligesom kommissionen har henvist til oplysningerne i brevet.

På et møde samme dag oplyste Københavns Politi, at oplysningerne i brevet vil indgå i politiets efterforskning.

Den 26. september 2013 har Københavns Politi udsendt en pressemeddelelse, hvori politiet anmoder den anonyme person om at tage kontakt til politiet.

Af de grunde, som kommissionen har anført i ovennævnte protokol, var betingelserne for at meddele bisidderne pålæg om ikke for tiden at gøre vidnerne bekendt med indholdet af brevet opfyldt, og det, som efterfølgende er passeret eller det, som advokat K.L. Németh og de øvrige bisiddere har anført, kan ikke begrunde en ophævelse af pålægget, hverken i sin helhed eller delvist.

Det bemærkes, at kommissionen løbende vil vurdere, om pålægget kan ophæves.

Som følge af det anførte bestemmes:

Anmodningen om ophævelse af pålægget af 24. september 2013 om, at bisidderne for tiden ikke må gøre vidnerne bekendt med indholdet af brevet modtaget den 19. september 2013 fra en anonym person, tages ikke til følge.

Pålægget og nærværende afgørelse kan som bekendt indbringes for Østre Landsret.

Det bemærkes, at det henhører under landsretten, om denne afgørelse udløser en ny kærefrist."

Kilde: Skattesagskommissionen.dk

/ritzau/

Kommentarer


Anmeld kommentaren

Giv redaktøren besked, hvis du synes indholdet virker forkert.

Anmeld kommentaren

Redaktøren er underrettet og vil kigge nærmere på indlægget.