Skatteservice bliver for fjern

Så langt, så godt. Sådan har regeringen nok tænkt, da den offentliggjorde aftalen om at placere 30 skattecentre og 16 skatteankenævnssekretariater i Danmark.

Det var første konkrete skridt i den nye strukturreform, hvor skatteservicen indtil nu har ligget i hver enkelt kommune. Placeringen af skattecentrene viser, at det ikke er den borgernære skatteservice, der har ligget beslutningstagerne på sinde. Det tyder mere på andre lokale og politiske hensyn, end hensynet til borgere med skattespørgsmål. Og dem er der rigtig mange af. Når man skal placerer så få centre og sekretariater på danmarkskortet, så bliver der selvfølgelig langt for borgere, virksomheder og medarbejdere. Tager man eksempelvis en skatteyder bosiddende i Sæby i Nordjylland, så skal man enten transportere sig ca. 40 km til skattecentret i Hjørring eller ca. 52 km til skattecentret i Aalborg, alt efter hvilket sagskompleks der er tale om, og hvilke skatteopgaver der er placeret i hvilket skattecenter. Godt nok siger aftaleparterne, at borgerne fortsat kan henvende sig på det lokale rådhus, hvor man kan få ordnet de mest almindelige skattemæssige gøremål, eller også kan man ringe til de nye call-centre. Vi har i HK/Kommunals skatteudvalg stor erfaring med, hvilke spørgsmål borgere og virksomheder henvender sig med. Det handler ofte om meget komplicerede skatteforhold, som kun kan besvares af folk med en meget stor specialviden, og i mange tilfælde ikke over telefonen. Det er tit nødvendigt, at der afholdes møder mellem borgere, virksomheder, deres repræsentanter og skattemedarbejderne. Her vil servicen overfor borgere og virksomheder ikke blive forbedret – tværtimod. HK har fra starten været positiv overfor at gennemføre en strukturreform, og medarbejderne vil gå konstruktivt ind i at skabe nye effektive skattecentre. Men borgerne er blevet tabere i et mere borgerfjernt skatteservice system.