Skattestop? - rend og hop ...

Socialdemokraterne vil skrue på både personskat og grundskyld

Skattepolitik 18. september 2002 08:00

SINDAL: Vi er måske nok ude i de mindre marginaler, men ikke desto mindre opererer det ændringsforslag, som socialdemokraterne netop har indsendt til næste års kommunale husholdningsbudget et kontroversielt forslag: Skattestigninger. Et element, som flertalsgruppen, Venstre, formentlig vil have ligeså svært ved at sluge som en tre-puklet kamel, men borgmester Søren Risager (V) ønsker dog endnu ikke at kommentere forslaget. Ifølge S-gruppeformand Ivan Leth er der to grunde til, at S i Sindal er parate til at blæse på regeringens skattestop. - Fra forvaltningen har vi fået at vide, at vi ikke kan bruge mere af den kontanthjæp, som vi har fået. Det er nødvendigt at ligge seks millioner kroner i kassen, hvis vi ikke skal risikere at blive sat under administration, siger Ivan Leth. - Og så er det altså mere solidarisk, at vi alle betaler i stedet for at sende regningen til børnefamilierne, siger gruppeformanden og henviser til Venstres forslag om at skrue op for forældrebetalingen i SFO-ordningerne. Renter Konkret drejer S-forslaget sig om en stigning i person-skatten på 0,1 procent og en stigning i grundskyldspromillen på tre, så den ryger op på 11. Samtidig indeholder forslaget lånefinansiering på anlægsbudgettet for godt to millioner kroner. Dermed ser det ud til, at S-forslaget er godt 4,7 millioner kroner dyrere, end det forslag, som Venstre lagde frem til 1. behandling i sidste uge - dog kan man måske trække en halv million ud af budgettet, idet socialdemokraterne har afsat en halv million kroner til de forældre, der har tilsynsrådets ord for, at de har betalt for meget i forældrebetaling for at få deres børn passet i de gamle puljeinstitutioner. Ganske vist sagde borgmester Søren Risager (V) i avisen forleden, at tilbagebetalingen formentlig snart kunne finde sted, men Ivan Leth påpeger, at sagen ikke kan forventes at glide så glat igennem, som borgmesteren forventer. For det første mener S, at man bør regne længere tid tilbage end to år - svarende til omkring 425.000 kroner, og for det andet finder Ivan Leth det rimeligt, at der løber renter på. - Det gør der jo også, hvis borgerne skylder penge til kommunen, som han siger. Genopretning De øgede indtægter ved ved skattestigning og lånefinansiering vil socialdemokraterne bruge på at fastholde de aldersintegrerede institutioner, hvor man kun kan gå med til at sænke normeringen for skolebørn til 2,4 i Sindal by, ligesom man vender sig mod stigninger i forældrebetalingen - den skal fastholdes på nuværende niveau, og det skal også gælde midlerne til beskæftigelsesmaterialer. Samtidig vil man genoprette både folkeskolernes og ungdomsskolens niveau til før besparelserne tidligere på året, og musikskolen også skal friholdes for besparelser. På ældre-området vender man sig blandt andet imod, at tre elever skal barberes væk fra næste års budget. Socialdemokraterne vil også have luget ud i Venstres oplæg med hensyn til beskæring af idrætsforeningernes medlemstilskud og kørsel, besparelser på en række områder under teknisk udvalg og personalereduktionerne under økonomiudvalget. Samtidig er man parat til at poste en halv million kroner i form af mere personale i socialforvaltningen for at få nedbragt antallet af kontanthjælps- og sygedagpengemodtagere - en udgift, som man dog betegner som selvfinansierende. Arbejdsvilkår Ivan Leth (S) mener, at det socialdemokratsike forslag afspejler de holdninger, der blev lagt for dagen i forbindelse med kommunalvalget sidste år. - Budgettet skal sikre rimelige arbejdsvilkår for medarbejderne og være realistisk. Og så skal det forhindre kvalitetsforringelser og forebygge stigninger i de kommunale udgifter, siger han.

Nyheder udvalgt til dig
Henter artikler...

Nordjyske Plus

Henter artikler...