Skattestoppet blot et skridt på vejen

Regeringen har med det skattestop, der blev indført for 5 år siden, skabt en sympatisk ro på skatteområdet. De tider, hvor den tidligere SR-regering præsenterede befolkningen for en ny skat om måneden, er heldigvis forbi og kommer forhåbentlig ikke igen. Imidlertid er det bekymrende, at skatteministeren og hans folk har en så tilsyneladende defensiv holdning til at gøre noget ved den uhørt høje marginalskat, som rammer over en million arbejdstagere.

Flemming Jansen

Flemming Jansen

Det er endda en tilsnigelse at sige, at skatten på den sidst tjente krone er 63 %. Reelt er den endnu højere, nemlig 66 %, da der jo også skal betales arbejdsmarkedsbidrag. Af hver krone betales 8 % i arbejdsmarkedsbidrag (8 øre) samt indkomstskat på 63 % af de resterende 92 øre (57,96 øre) - i alt sætter samfundet sig altså på 65,96 øre af den sidst tjente krone. Ét er, at der er tale om en ren misundelsesskat, som ikke klæder et borgerligt liberalt samfund. Noget andet er, at det videnskabeligt faktisk er sandsynliggjort, at topskatten overhovedet ikke giver flere penge til statskassen (Rockwool Fondens Forskningsenhed). Det underbygges af undersøgelser foretaget af Dansk Industri, der påviser, at en sænkning af marginalskatten ikke vil give mindre rum til velfærd, men faktisk øge det økonomiske rum til velfærdsinvesteringer. Velfærd er nemlig betinget af fortsatte produktionsstigninger i samfundet, og sådanne kan ikke forekomme uden et større arbejdsudbud og mere produktivitet. DI’s beregninger viser en klar positiv sammenhæng mellem lavere marginalskat og de to afgørende forhold arbejdsudbud og produktivitet. Netop den voksende mangel på arbejdskraft er allerede et stort problem. - Danske virksomheder mangler desperat velkvalificerede medarbejdere såvel på højtuddannet som på faglært niveau. Ifølge Dansk Industri ville der være 100.000 flere job, hvis blot der var folk at ansætte, ligesom vi i Danmark frem til udgangen af 2008 vurderes at ville gå glip af ordrer for 27 mia. kr. Det betyder også, at danske virksomheder må på jagt efter kloge hoveder i udlandet. Her er vores blytunge skattesystem med en topskat, der ikke blot sætter ind meget tidligt, men også er af en størrelsesorden, så det ligner ekspropriation, en alvorlig hindring. Og vi er ikke det eneste land, der mangler arbejdskraft. Det samme gør en lang række andre sammenlignelige lande, der imidlertid ikke slås med en så høj beskatning, som vi gør. Slutresultatet kan blive, at danske virksomheder af nød og trang vælger outsourcing som en væsentlig del af deres strategi. Det giver ikke grobund for velfærd, tværtimod! Endnu engang: Hurra for skattestoppet. Det er en væsentlig landvinding, som regeringen fortjener et skulderklap for. Men det er for uambitiøst at stille sig tilfreds med at fastholde et skattesystem, som er skabt af socialdemokratiske og radikale ”arkitekter”. Hvis der virkelig var tale om, at den høje beskatning på arbejdsindkomst var en forudsætning for at bevare og videreudvikle velfærdssamfundet, ville det ganske rigtigt være betænkeligt at fjerne en vigtig finansieringskilde til velfærdsordningerne. Den ene ekspert efter den anden dokumenterer imidlertid det modsatte, nemlig at statskassen reelt ikke tjener noget som helst på brandbeskatningen af den sidst tjente krone. Tværtimod er den direkte skadelig for tilvejebringelse af det fortsatte grundlag for velfærdssamfundet. Det ulykkelige er selvfølgelig, at de politiske muligheder for regeringen er begrænsede, fordi hverken oppositionen eller Dansk Folkeparti er parate til at lytte til dem, der har skoene på. En forældet og derfor også forfejlet og misforstået lighedstankegang blokerer for al sund fornuft og vil i sidste ende gå værst ud over de mennesker, hvis interesse man hævder at varetage. Alligevel synes jeg, man har lov til at forvente, at en borgerlig-liberal regering forholder sig mere åbent og offensivt til skatteproblematikken og dermed viser en vilje til at gå et skridt videre end skattestoppet. For at sikre grundlaget for fortsat velfærd ganske enkelt! Det kan da vist ikke siges at være et asocialt formål. [ Flemming Jansen, Østerled 5, Pandrup, er borgmester i Pandrup Kommune (V)