Skattetænkning på byrådets lukkede dagsorden

JORDKØB:Mariagerfjord kommune har på sit møde i dag en sag på den lukkede dagsorden om køb af jord til udstykning til boliger. I sig selv ikke en problematisk sag, problemet er bare, at jorden indstilles købt på ekspropriationslignende vilkår. - Sådan plejer vi at gøre, lyder svaret på spørgsmålet om, hvorfor man anvender denne købsmetode. Jeg synes, at det er noget rod. Man skulle da være sært dum, hvis man sagde ja til at sælge sin jord på almindelige vilkår, hvor man bliver beskattet af indkomsten, når man uden videre kan få pengene uden at skulle betale skat af dem, ved at handle på ekspropriationslignende vilkår. Jeg synes, det er skattetænkning, og det skulle kommunerne holde sig for gode til. Jeg vil forsøge at få taget ”salg på ekspropriationslignende vilkår” op på Christiansborg, så der kan blive en debat om dette.