Skattetrykket i Danmark er på niveau med det tyske(Opd)

Skattepolitik 3. september 2002 08:00

Skattetrykket i Danmark er på niveau med det tyske, når der tages højde for en række forhold, viser beregninger foretaget af økonomer på Danmarks Statistik. Umiddelbart er det tyske skattetryk 14-19 pct. lavere end det danske, men hvis man kigger på, hvad borgeren får for pengene, får danskerne tilsvarende mere. For eksempel skal tyskerne selv betale for deres plads på et alderdomshjem og der er også egenbetaling på pasning af børn dernede. Lægges udgifterne hertil til de tyske skatter nærmer niveauet sig det danske. - Skattetrykket for en tysk industriarbejder er fuldstændig på niveau med skattetrykket for en dansk industriarbejder, hvis man tager hensyn til de sociale bidrag, siger Professor Peter Birch Sørensen fra Økonomisk Institut, Københavns Universitet, til udgivelsen "Bag Tallene" fra Danmarks Statistik. Et andet forhold, som gør sig gældende, er metoden, som de sociale ydelser udbetales efter. Børnechecken i Tyskland udbetales for eksempel i form af et skattefradrag, mens den danske børnecheck finansieres via skatteindtægterne og dermed bidrager til at hæve skatterne. Det forhold kan ifølge Peter Birch Sørensen forklare små 2 pct.point af forskellen i de to landes skattetryk. Økonomerne hos Nordea har længe efterlyst arbejdsmarkedsreformer med henblik på skattelettelser, for at øge det danske arbejdsudbud. Herfra lyder kommentaren til undersøgelsens resultater: - Det er mere et spørgsmål om retten til at vælge. Jeg tror, at man har et større incitament til at arbejde, hvis man bag efter har mulighed for at bestemme, hvad man vil bruge pengene til, siger cheføkonom i Nordea, Helge Pedersen og anfører, at omfordelingen af midlerne i Danmark er for stor sammenlignet med Tyskland. - For at sikre samfundets ve og vel må vi have nogle flere i arbejde. Det kan man gøre ved at trække folk ud af arbejdsreserven, men den er ikke særlig stor, eller folk kan arbejde mere, eller man kan holde de ældre i arbejde eller importere arbejdskraft, fortsætter han. Nordea fraråder regeringen at gennemføre ufinansierede skattelempelser. De lavere skatteindtægter skal derfor modsvares af færre offentlige udgifter. Helge Pedersen ønsker dog ikke at kommentere, hvor der bør spares, da han anfører, at det er en politisk prioritering. Samtidig åbner han døren på klem for Nordeas accept af ufinansierede skattelettelser, men kun til en hvis grænse. - Der er ingen som siger, at vi ikke kan have en hvis offentlig gæld. Et land kan køre med et lille offentligt underskud, hvis bare vækstraterne er tilsvarende større. En gang imellem må man vove pelsen, og træffe en langsigtet beslutning, siger Helge Pedersen. (RB-Børsen: Tlf: 33411148 Fax: 33937450 E-mail: redaktion@rb-borsen.dk)

Nyheder udvalgt til dig
Henter artikler...

Nordjyske Plus

Henter artikler...