Skavanker skal trænes væk

Akut hjælp til slid i ældreplejen. Aalborg udvider tilbud til at gælde 4500 hjælpere.

Fysioterapeuterne Per Gade og Helene Olsen har her sosuhjælper Sanne Dahl på briksen, efter at hun har klaget over stærke smerter i nakken. Arkivfoto: Niels Meredin

Fysioterapeuterne Per Gade og Helene Olsen har her sosuhjælper Sanne Dahl på briksen, efter at hun har klaget over stærke smerter i nakken. Arkivfoto: Niels Meredin

Aalborg Kommune er nu indstillet på at gøre en omfattende indsats på at mindske sygefraværet blandt den ofte belastede gruppe af sosumedarbejdere inden for ældreplejen. Resultaterne fra et toårigt forsøg blandt de 850 medarbejdere, der er beskæftiget inden for ældreområde Nord, udvides nu til at omfatte samtlige 4500 ansatte. Man ved, det er en branche med stor risiko for nedslidning. Man ser mange slidte rygge, skuldre og knæ. Det koster ikke blot på det personlige plan, men også på det kommunale. Mindre fravær Den toårige indsats i område Nord har nu vist sig, at sygefraværet er reduceret med 14 pct. via Projekt Sundhed & Trivsel. Tilbuddet har omfattet akut assistance fra fysioterapeut samt hjælp til selvhjælp, hvor formålet har været at gøre folk ansvarlige for egen sundhed gennem tilbud om deltagelse i forskellige motionsaktiviteter. Der er blevet både danset og trænet på skavankhold for at styrke et slidt bevægeapparat. Forsøget er nu evalueret. Det har været finansieret for lokale beskæftigelsesmidler. Endnu ønskes det ikke afsløret, hvad man forventer, den fremtidig udgift bliver. Udvidelsen til at omfatte samtlige medarbejdere inden for ældreområdet er nu annonceret. - I aftalen ligger en 14 dages frist til at gøre indsigelse, før vi offentliggør, hvem der får opgaven, siger ældrechef Kristian Cronwald. I slutningen af måneden kendes resultatet. Otte byder ind Otte firmaer har budt ind på dem, blandt disse Arkadens Fysioterapi. Først med udgangen af denne måned vides, hvem der får opgaverne. Per Gade fra Arkadens Fysioterapi er blandt de otte tilbudsgivere, og han er parat til at ansætte tre-fire ekstra fysioterapeuter, hvis arbejdet tilfalder hans virksomhed. Den lokale fysioterapi er i konkurrence med de landsdækkende firmaer som Falck Health Care, Previa-Sundhed, SundhedsDoktor.dk m.fl. Selv om flere kommuner gør tiltag for at mindske sygefraværet blandt deres medarbejdere, adskiller Aalborg-forsøget sig ved, at man inddrager medarbejderne i processen. Man nøjes ikke med tilbud om 'passiv' massage. I forsøgsprojektet har fy-sioterapeuten ikke blot optrådt som massør/behandler, men også som tovholder for den enkelte medarbejders trivsel. Nærvær Kodeordene har været nærvær og hurtig reaktionstid, idet der har været indrettet in house-klinikker på arbejdspladsen. Der har været et tæt samarbejde mellem fysioterapeuterne og lederne omkring effektiv håndtering af sygefraværstilfælde. Medarbejderne har måske kunnet nøjes med en halv sygemelding, hvis han/hun har kunnet varetage andre arbejdsopgaver i en periode.