Skelund

Skelund kæmper videre for butik

Små 60 mennesker mødte op, da der torsdag var borgermøde om Skelund købmands-butikkens fremtid.

De nuværende købmænd Oluf og Susanne Buus har meddelt, at de stopper 1. marts 2012, og inden da har en arbejdsgruppe sat sig for, at der skal findes en løsning, så byen ikke mister sin butik. Gruppen holder borgermøde igen i oktober.