Skelund og Veddum plantede 2.000 træer

Operationen stillede store krav til "skovopbygningsledelsen"

Drikkevarer 1. april 2011 18:48

Søndag vil borgerne i både Skelund og Veddum kunne gå tur i en byskov, men de skal se sig godt for, for ikke at komme til at træde på træerne. De næsten 2 x 1000 træer, man kan bevæge sig mellem, er nyplantede. De er alle kommet i jorden fredag og lørdag. I Skelund er der plantet skov umiddelbart syd for byskiltet ved Mølbakvej, og i Veddum er det midt i byen ved Bakkegaardsvej. Arbejdet blev begge steder indledt fredag formiddag. I Skelund var det samtlige 100 elever på skolen, der gik i gang med spade, pælebor, og hvad man ellers havde for hånden. På forhånd var der udarbejdet en detaljeret plan med angivelse af, hvor hvert enkelt af de godt 900 træer skulle stå. Det blev periodevis lidt af et mareridt for skovopbygningsledelsen, lærerne, at holde styr på. Eleverne fik hurtigt gravet hul og ville så i sagens natur også gerne hurtigt have deres eget træ i hullet, så det var svært at følge med. Øverste sjakbajs var formanden for landsbyforeningen, Jess V. Laursen, der også stod for udleveringen af sodavand. Fredag eftermiddag kom der ny forsyning af drikkevarer sammen med udskiftning af arbejdsstyrken. Hovedparten af sodavandene blev skiftet ud med øl, da de voksne dukkede op for at fortsætte plantearbejdet, der gøres færdig lørdag. I Veddum var landsbylauget også lovet børnehjælp til opstarten, men børnehaven måtte melde fra, så det var en lille håndfuld laugsmedlemmer, der tog hul på arbejdet på byarealet, hvor der tidligere har ligget en landejendom. Mange af de tusinde træer skal i jorden, hvor gårdspladsen tidligere har været, og det viste sig at være en vanskelig affære at komme gennem de mange sten. - Vi har på forhånd ikke lavet en større plan, men sætter træerne tilfældigt mellem hinanden, siger formand for landsbylauget, Orla Jørgensen. I Veddum blev arbejdsstyrken udvidet efterhånden, som folk kom hjem fra arbejde, og man fortsætter også her plantningen lørdag.

Nyheder udvalgt til dig
Henter artikler...

Nordjyske Plus

Henter artikler...