Ungdomsuddannelser

Skepsis over for ny praktik

3F er mindre begejstret over for de nye, korte uddannelsesaftaler

Siden 2008 har arbejdsgivere kunnet indgå korte uddannelsesaftaler med elever - aftaler, der kun dækker over ét år af uddannelsen inklusiv undervisning på skolebænken. Men den ordning skaber utryghed for eleverne, siger Reidar Kogstad, der er gruppeformand for 3F i Aalborg, og holdningen bakkes op af flere elever. Meldingen fra Undervisningsministeriet er ellers, at de korte aftaler har virket efter hensigten og skabt flere praktikpladser. Antallet af korte aftaler udgør endnu kun fire procent af samtlige aftaler, men stiger hastigt. Antallet var i april i år 41 procent højere end i april 2010. De korte aftaler anvendes især i fagene inden for "dyr, planter og natur" og i bygge- og anlægsbranchen, hvor henholdsvis 34 og 22 procent af de indgåede aftaler for år 2010 var korte uddannelsesaftaler. - De korte uddannelsesaftaler er eksploderet siden 2009. Alene inden for 3F har vi nu 1000 lærlinge, der skal indgå minimum to eller tre uddannelsesaftaler for blot at kunne fuldføre deres uddannelser. Flere af lærlingene er nødt til at gå i skolepraktik imellem praktikaftaler for at kunne fuldføre uddannelsen, siger Reidar Kogstad. - Problemet er, at det måske i mindre grad bliver fagligheden og de langsigtede mål, der kommer til at tælle, men i stedet økonomien, siger han. Ordningen forbliver Birgitte Jensen, der er praktikpladskonsulent på Construction College Aalborg, har også oplevet, at eleverne har været mindre begejstrede for de korte uddannelsesaftaler. Men hun mener ikke, at ordningen bør gøre dem usikre. - Det er lige præcis i den første praktik-periode, at det er svært at være en praktikant. Herefter bliver de mere selvstændige og rutinerede, siger Birgitte Jensen, der mener, at eleverne så står stærkere til at søge igen. Nemmere at overskue Hun fortæller, at mestrene indgår de korte uddannelsesaftaler, fordi de på den måde er sikre på ikke at stå med en ubeskæftiget elev, hvis der pludselig ikke længere er nok at lave. - Så kan de bedre overskue at tage en praktikant for et halvt år. Med de ordinære aftaler kan man ikke afskedige lærlingen igen, når det bliver trælse tider. Men langt de fleste forsætter i samme firma, og langt de fleste mestre har til hensigt at beholde eleverne i hele perioden, siger Birgitte Jensen Langt størstedelen af de aftaler, der indgås nu på Construction College Aalborg er korte uddannelsesaftaler. Men selv hvis konjunkturerne vender, regner Birgitte Jensen ikke med, at firmaerne igen begynder at indgå flere af de ordinære aftaler på hele skoleforløbet. - Jeg tror, de korte aftaler har bidt sig lidt fast, fortæller hun. Af de i alt 74.895 uddannelsesaftaler, der i øjeblikket eksisterer i Danmark, er de 3131 korte aftaler.