Lokalpolitik

Skeptiker har kig på Aalborg Byråd

Jørn Martinsen (V) melder sig klar som kandidat til byrådet i ny storkommune

HALS:Jørn Martinsen (V), Hou, der forud for sidste års folkeafstemning om Hals Kommunes fremtidige tilhørsforhold i forbindelse med kommunalreformen talte varmt for at lade Hals og Dronninglund kommuner fusionere, er nu klar til at jagte en af pladserne i det nye Aalborg Byråd, når der der til november igen er kommunalvalg. - Lysten er der stadigvæk, forklarer 48-årige Jørn Mar-tinsen, der er søn af Hals Kommunes tidligere borg-mester gennem mange år, Evald Martinsen. Jørn Martinsen fortæller videre, at det i forbindelse med overvejelserne om at genopstille eller ej primært var den grundlæggende skepsis over for størrelsen på den nye Aalborg Kommune, der spillede en vigtig rolle. - Jeg spurgte mig selv, om jeg med min skeptiske holdning kunne bidrage med noget godt. Men det mener jeg godt, at jeg kan, siger han. - Min grundholdning er jo, at de kommunale enheder ikke behøver at være større end nødvendigt, men når så flertallet af vælgerne peger på Aalborg, så skal de dér også have nogen fra lokalområdet til at identificere sig med, fortsætter Jørn Martinsen, der på dén måde også betragter sig selv som et alternativt supplement til den hidtil anden kendte V-kandidat til Aalborg Byråd, Ane-Marie Viegh Jørgensen, der hele tiden har været varm tilhænger af fusionen med Aalborg Kommune. Skulle Jørn Martinsen blive valgt ind i det nye Aalborg Byråd, er han indstillet på, at det er lokalsamfundenes fortsatte udvikling, der for ham primært skal fokuseres på. Samtidig er han også opmærksom på, at Ny Aalborg med over 190.000 indbyggere bliver en meget stor enhed i det nye Nordjylland. - Den nye Aalborg Kommune skal være sit regionale ansvar bevidst, for det er for en kommune på den størrelse let at begynde at opføre sig som lidt for stor, bemærker V-politikeren, der i den forbindelse peger på, at Region Aalborg Samarbejdet er et godt udgangspunkt for arbejdet med at sikre en ensartet regional udvikling. - I Region Aalborg Samarbejdet er det jo ikke bare Aalborg, det drejer sig om - men i stedet hele det område, der er omfattet af samarbejdet. Der kan altså tænkes mere bredt end bare Aalborg, og det er dét, vi skal satse på, fastslår Jørn Mar-tinsen, der dog i samme åndedrag understreger, at Aalborg fortsat skal indtage rollen som den førende dynamo i Nordjylland. - Det er nok også nogert af det, der har fået mig til at genopstille. I det nye Aalborg Byråd bliver der jo tale om en interessesfære, der rækker helt fra Bruxelles til Tylstrup. Det er spændende, slutter Jørn Martinsen.