Skeptisk holdning til karakterstatistik

FJERRITSLEV:Hvad kan man bruge den til? Det var holdningen, da Nordjyske Midtfjord spurgte viceinspektør Asger Hylleberg, Fjerritslev Skole, om en kommentra til den rangorden, som alle landet 1489 folkeskoler og private ungdoms- og efterskoler med afgangsklasser er blevet lagt ind i, alt efter karaktergennemsnit hos eksaminanderne. I statistikken ligger Fjerritslev Skole som nummer 688 med et snit på 8,08 - eller meget tæt på midten i feltet. - Min umiddelbare reaktion er Nå! Vi har aldrig diskuteret eller regnet på elevernes eksamensgennemsnit, for det har vi ingen interesse i. Jeg mener personligt ikke, at den statistik kan bruges til noget som helst, siger Asger Hylleberg. - Hvis nogle privatskoler ligger højere end folkeskoler, kan det være fordi de private skoler kan vælge deres elever, det kan folkeskolerne ikke. Jeg siger ikke, de gør det, men de kan gøre det. På Han Herreders Ungdomsskole, der ligger noget højere som nummer 317 på listen med et gennemsnit på 8,30, siger forretningsfører Kirsten Bager, at hun personligt ikke finder statistikken interessant, og at det nok er et tilfælde, at tallet ligger som det gør for ungdomsskolens vedkommende. Det er ikke muligt at træffe forstander Søren Dam eller hans stedfortræder for tiden, da alle elever og lærere er på skitur i Norge. Gennemsnittet på Vester Thorup Efterskole ligger på 8,13 i snit, og skolen er placeret som nummer 605 på listen. Det eneste lidt påfaldende ved denne skole i forhold til folkeskolen i Fjerritslev er et tydeligt lavere snit i matematik og et lige så tydeligt højere i engelsk - hvilket måske stemmer meget godt overens med skolens musiske hovedindhold.

Forsiden