Skeptiske deltagere i sygehusmøde

400 fra hele egnen til stormøde i Brovst om lukning af kirurgisk afdeling

Hospitaler 14. september 2002 08:00
BROVST: Der var mange deltagere fra Fjerritslev Kommune i det stormøde, som Brovst Sygehus' støtteforening holdt i Brovst Hallen. Støtteforeningen havde indkaldt amtsborgmester Orla Hav (S), 1. viceamtsborgmester Niels Kr. Kirketerp (V) samt sundhedsudvalgets formand Karl Bornhøft (SF) til at redegøre for forslaget til lukning af kirurgisk afdeling, og til at debattere det med borgerne. 400 mødte op, og mange kommenterede spareforslaget på forskellig vis. Praktiserende læge Ole Sørensen, Fjerritslev, fandt det ynkeligt, at politikerne vil sælge en nedskæring som forbedring. - Hvor dumme tror I, vi er? spurgte han, der var overbevist om, at der var en hemmelig dagsorden bag forslaget. Ole Sørensen ville også gerne vide, hvem der har magten i amtet - politikere eller embedsmænd - idet forslaget går imod amtets forholdvis nye beslutning om at have en decentral sygehusstruktur. Han forudså, at lukningen af kirurgisk afdeling kun er første trin i nedlæggelsen af hele sygehuset, og at personale ikke vil søge til et lukningstruet sygehus: - Det er hele sygehuset, det drejer sig om i aften, og det ved I også godt. Og når medicinsk afdeling også er lukket, vil vi til indlæggelser vælge Thisted, ikke Aalborg, fortalte han amtspolitikerne. Amtsborgmesteren afviste skarpt at have en hemmelig dagsorden og erklærede, at politikerne ikke har noget ønske om at nedlægge Brovst Sygehus. Han kunne dog ikke gendrive påstanden om, at sygehuset ikke kan få læger, hvis kirurgisk afdeling lukkes.Læs mere om mødet på side 3
Nyheder udvalgt til dig
Henter artikler...

Nordjyske Plus

Henter artikler...