EMNER

Sker der noget effektivt?

Hver gang man læser om ulighed og om fattigdom, så er der tiest bogstaver som S, SF, Enhedslisten eller Radikale

, der er hæftet ved skribenternes navne som politisk ståsted. Det er jo en gammelt og velkendt metode med at forgøgle den almene hob, at her er partiet, der vil og kan skaffe dig et bedre liv og bedre forhold. Målet er at samle stemmekvæg nok til at fjerne siddende regering. Tænk lige på, at disse forhold ikke var eller blev bedre, da disse partier var ved magten, snarere tværtimod. Evigt stigende afgifter i stedet for skat, jo, godaw mand – økseskaft! Selvfølgelig er der desværre fattige i Danmark. Der er stadig mange, der ikke har en uddannelse eller får en sådan, der kan bruges til noget. De bedre økonomiske tider har selvfølgelig givet de velstillede endnu bedre forhold og med dette et større forbrug der igen udmøntes i flere arbejdspladser, endda nogle som ikke kan besættes på grund af manglende uddannede personer. Det er meget tydeligt, hvor der burde sættes ind. Hvorfor mon ikke det sker? Nu er der så lige det, at dsse bedre tider ikke fik indflydelse på midlerne til uarbejdsdygtige, arbejdsløse og de der er på andre ydelser samt den almindelige folkepension, og det giver selvsagt en større forskel mellem top og bund, men det er dog ikke ensbetydende med at de fattige er blevet fattigere. Uddannelse er vejen frem. Ingen tvivl om det, men sker der noget effektivt? Organisationers påståede kamp for at hæve mindstelønnen har jo altid virket som løftestang for større lønninger til de vellønnede, resultatet heraf er jo højere priser og de lavtlønnede betalte altid gildet. Det er nu engang sådant, at 10% af 1000 kr. er mere end 10% af 200 kr. alle var lige vidt og forskellen større. Højnelse af laveste ydelse i forhold til priser vil faktisk aldrig finde sted, derfor måtte den bedste måde at gøre livet lettere for de svageste og dårligst lønnede, at hæve bundgrænsen betragteligt, det tte avler ikke prisforhøjelser. Manglende indkomst til statskassen kan hentes på den danske jord, den burde nemlig ingen kunne eje, men kun lejes med uopsigelig brugsret, og så er der jo lige de mange, mange arbejdsfri milliarder. Men stadigvæk, det er uddannelse der er vejen frem.