Fugle

Skestorken stortrives i Limfjorden

NORDJYLLAND:Den nordjyske ynglekoloni af skestorke tæller i år ti ynglepar. Det fortæller den nordjyske naturjournalist Jan Skriver, Nibe, der følger de danske skestorke for Dansk Ornitologisk Forening. - Den etablerede nordjyske koloni af skestorke nær Vejlerne tæller i år ti par. Dertil kommer, at der i Skjern Å-området er fire par og på en ny yngleplads i Ringkjøbing Fjord yderligere et par. Med i alt 15 ynglepar af skestorke sætter 2003 ny dansk rekord, oplyser Jan Skriver, som skønner, at der er udsigt til at der ialt vil komme 25 unger på vingerne fra de 15 reder. Han tilføjer, at det våde forår har givet fuglene optimale muligheder for at finde føde i de enge, brakvandslaguner, fjordområder og næringsrige lavvandede søer, hvor de holder til. Skestorken lever af hundestejler, småmuslinger, krebsdyr, fisk og vandinsekter. Da skestorkene i yngletiden er sårbare overfor forstyrelser, holdes de præcise ynglelokaliteter for skestorkene hemmelige. Men fuglene fra kolonien i Limfjorden bliver ofte set i småflokke på Bygholm Vejle vest for Fjerritslev - ofte nær det store nye fugleskjul ved landevejen midt på engen. Det er især morgen og aften at de smukke, hvide ibisfugle kan ses på Bygholmengen, da skestorkene er mest aktive i daggryet og i skumringen. Når først ungerne er blevet flyvefærdige, viser erfaringerne fra de senere år, at samtlige skestorke fra kolonien i Limfjorden samles på Bygholm Vejle, der er Danmarks største sammenhængende kreaturgræssede engflade. Denne sensommer vil der være udsigt til 40-50 skestorke i flok i Vejlerne, beretter Jan Skriver. Skestorkens nyere Danmarkshistorie begyndte i 1996, da arten efter næsten 30 års fravær på ny etablerede sig. Det skete på en fredet ø i Limfjorden, hvor der nu er en veletableret koloni på 10 par. Hvert år siden 1996 har skestorken haft fremgang hvert år. I 2002 var der 12 par skestorke i Danmark