EMNER

Skib kan være alternativ til røv til bænk undervisning

Fire kommuner kan ikke blive enige om at samarbejde om vejledningsskib

NORDØSTVENDSYSSEL:Der er masser af børn og unge, som ikke kan finde sig i ”røv til bænk undervisning”. Disse unge, som har mange andre kvaliteter og som gerne vil bruge hjerne og hænder samtidig, skal være matroser på et kultur- og vejledningskib. Ideen kommer fra børne- og kulturudirektør i Skagen Kommune, Chresten Sloth Christensen. Ideen er en konsekvens af, at ungdoms- og erhvervsvejledningen skal centraliseres via et samarbejde mellem flere kommuner. - Vi er på vej mod et samfund, hvor råstoffet viden overhaler andre ressourcer. Ufaglært arbejde flytter til andre dele af verden, mener børne- og kulturdirektør i Skagen, Chresten Sloth Christensen. Stagnation Derfor mener han, at der er risiko for stagnation og tilbagegang i primære erhverv som landbrug og fiskeri og industrier, der er direkte afledt af disse erhverv. - Kommunerne i regionen kan ikke levere de velfærdsydelser, som moderne mennesker kræver. De søger mod Aalborg-, Brønderslev- og Nibe-området - eller helt ud af Nordjyllands Amt, frygter Chresten Sloth Christensen. Derfor er der behov for mere kvalitet i vejledningen over for børn og unge. Via et samarbejde er der tale om en centralisering af vejledningen, men med et kultur- og vejledningsskib kunne den virke decentral. - Det nytter ikke, at centralisering betyder, at vejledere sætter sig ind i en betonsilo, hvor man skal bestille tid i forvejen. Det er der ingen kvalitetsforøgelse i. - Skibet kunne blive det konkrete billede på det ene af vore primære erhverv og vores fælles kulturarv, nemlig fiskeri og søfart, forklarer Chresten Sloth Christensen. Unge matroser - Skibets matroser er unge, der ikke kan fordrage ”røv til bænk undervisning”. Skibets kaptajn og andre officerer er lærere, pædagoger og andre, der er uddannede til at arbejde med de nævnte unge. Altså voksne, der kan få disse unge til at blomstre. De unge bliver boende i deres hjemkommune og får undervisning på skibet. Skibet skal selvfølgelig rumme computere og undervisningsmateriale. Skibet kan være en ombygget ældre kutter, men Chresten Sloth Christensen lægger afgørende vægt på, at der skal være klare aftaler om samarbejde med moderne kuttere. Højteknologi Der skal være mulighed for kortvarige ophold ombord, så de unge kan få indsigt i at bruge de højteknologiske instrumenter. - Jeg forestiller mig, at vejlederne ankommer fra landsiden til skibet. Børn og unge skal i forvejen vide, hvornår skibet lægger til i deres by. Forslaget om et kultur- og vejledningsskib til et samarbejde om ungdomsvejledning i Læsø, Sæby, Frederikshavn og Skagen kommuner er formentlig allerede kuldsejlet. I hvert fald har Sæby efter tre behandlinger i deres børne- og kulturudvalget sagt nej til den form for samarbejde. Sæby ønsker et bredere samarbejde med flere vendysselske kommer. I Skagen har børne- og kulturudvalget sagt god for et samarbejde mellem de fire kommuner. Med meldingen fra Sæby kommer forslaget imidlertid ikke videre i det politiske system i Skagen.