Skibakken på slalom i bureaukratiet

Klagenævn beder om nye oplysninger

FREDERIKSHAVN:For snart et år siden rasede debatten om anlæg af en skibakke i Frederikshavn vestby. Men selv om debatten mundende ud i en godkendelse, så ligger der stadig mange forhindringer på pukkelpisten. En af dem er Naturklagenævnet, som har haft klager fra bl. a. Dannmarks Naturfredningsforenings lokalkomite under behandling siden maj sidste år. Nu har Naturklagenævnet bedt Frederikshavn Kommune og amtet om flere oplysninger om både skibakken og om udsigtsgrundene nord for skibakken. Naturklagenævnet undrer sig over, hvorfor skibakkens hvide plastbelægninger skal lægges ud i et kystnært, beskyttet bakkelandskab, Nævnet henviser til, at det kræver en særlig planlægningsmæssig eller funktionel begrundelse at placere anlæg som en skibakke i kystnærhedszonen. Derfor anmoder nævnet amt og kommune om at komme med deres begrundelser for den valgte placering. Naturklagenævnet har givet amt og kommune svarfrist til 23. februar. Så sneen vil være smeltet, før der kommer en afgørelse. En klage til naturklagenævnet har ikke opsættende virkning, med mindre nævnet træffer beslutning herom. Derfor kan investorerne for så vidt godt begynde at flytte rundt med jorden og give skibakken den rette højde og de optimale kurver i det tidligere forår. Men foreløbig er de mulige investorers største bekymring, hvordan de skal rejse de nødvendige penge til at realisere den ambitiøse plan om at skabe Nordjyllands Skicenter i Flade Bakker.